Спосiб комбiнованої правки деталей кузовiв

Анотація

Опис

Ключові слова

комбінована правка, деталі, кузов, фізико-механічні властивості матеріалів

Бібліографічний опис

Пат. 143255 Україна, МКИ МПК (2020.01) B21D 1/12 (2006.01), B21D 22/02 (2006.01), B21D 26/14 (2006.01), B23P 6/00. Спосiб комбiнованої правки деталей кузовiв / Дудукалов Юрiй Володимирович, Глушкова Дiана Борисiвна, Демченко Сергiй Володимирович, Дощечкiна Iрина Васильовна, Калашнiков Євген Євгенович, Лалазарова Наталiя Олексiївна, Савченков Борис Васильович, Тернюк Микола Емануїлович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Дудукалов Юрiй Володимирович, Глушкова Дiана Борисiвна, Демченко Сергiй Володимирович, Дощечкiна Iрина Васильовна, Калашнiков Євген Євгенович, Лалазарова Наталiя Олексiївна, Савченков Борис Васильович, Тернюк Микола Емануїлович. - N u 2019 09207 ; заявл. 08.08.2019 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. N 14. - 6 с.

Зібрання