ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА НА МАТЕРІАЛІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК СКЛАДОВА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто проблеми естетичного виховання студентів під час вивчення іноземних мов у позанавчальний час. Було проаналізовано складові естетичного виховання та запропоновано шляхи та засоби реалізації естетичного виховання під час позааудиторної діяльності з використанням іноземної мови

Опис

Ключові слова

естетичне виховання, іноземна мова, позааудиторна діяльність, эстетическое воспитание, иностранный язык, внеаудиторная деятельность, aesthetic education, foreign language, extracurricular activity

Бібліографічний опис

Скрипник, Н. С. Позааудиторна робота на матеріалі іноземної мови як складова естетичного виховання студентів / Н. С. Скрипник // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки молодежи и спорта Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Богомолов В. А. (гл. ред.) и др.]. – Х., 2011. – Вып. 53. – С. 13–16.

Зібрання