ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглядаються питання інтеграції оцінки ефективності перевезення вантажів зі збалансованою системою показників (ЗСП) на основі матричного моделювання. Запропонована методика грунтується на використанні чотирьох проекцій ЗСП для оцінювання ефективності процесу перевезень. Ця методика є результатом дослідження питання оцінювання ефективності перевезень з точки зору формування й реалізації операційної стратегії автотранспортного підприємства. Стаття містить рекомендований склад матриць для такого оцінювання в розрізі кожної проекції, запропоновані системи показників для кожної матриці. Методика дозволяє за допомогою формування нормативних матриць відстежувати відхилення від запланованих показників і результатів процесу перевезення вантажів. Методика дозволяє легко автоматизувати процес оцінювання.

Опис

Ключові слова

ефективність перевезень, збалансована система показників, матричне моделювання, эффективность перевозок, сбалансированная система показателей, матричное моделирование, transportation effectiveness, balanced system of indicators, matrix modeling

Бібліографічний опис

Ачкасова, Л. М. Оцінювання ефективності перевезень вантажів за допомогою збалансованої системи показників / Л. М. Ачкасова // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Криворучко О. М. голов. ред. та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2017. – Вип. 29. – С. 99–108.

Зібрання