Постановка задачі і викладання результатів наукових досліджень в дисертаційних роботах з технічних наук

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

При написанні дисертацій здобувачі стикаються з серйозною проблемою правильного викладення отриманих результатів. У зв’язку з цим, суттєво падає якість дисертаційної роботи навіть, якщо рівень їх досліджень і розробок дуже високий. Дана робота присвячена вирішенню цієї проблеми і буде корисна не тільки для тих, хто працює над дисертацією (магістерською, доктора філософії (кандидатською), докторською), але і для тих, хто готує звіти наукових досліджень і для авторів наукових статей.

Опис

Ключові слова

наукове дослідження, дисертаційна робота, вимоги, освіта, вищий навчальний заклад, здобувач, якість дисертацій, scientific research, dissertation work, requirements, education, higher educational institution, applicant, quality of dissertations, научное исследование, диссертационная работа, требования, образование, высшее учебное заведение, соискатель, качество диссертаций

Бібліографічний опис

Постановка задачі і викладання результатів наукових досліджень в дисертаційних роботах з технічних наук / В. Д. Мигаль, Щ. В. Аргун, А. В. Гнатов, Ю. Г. Жарко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2020. - Вип. 18.

Зібрання