Інтелектуальна система контролю якості робочих процесів будівельно-дорожніх машин (БДМ)

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено дослідження завдання інтелектуалізації систем контролю якості робочих процесів будівельно-дорожніх машин. Обґрунтовано концепцію безперервного контролю робочих параметрів з використанням штучного інтелекту, що базується на застосуванні нейронної мережі, здатної беззупинно прогнозувати роботу виконавчих механізмів БДМ у режимі реального часу.

Опис

Ключові слова

нейронна мережа, сенсори, навчання, алгоритм, оптимізація, вплив, робочі органи, нейронна сеть, сенсоры, обучение, алгоритм, оптимизация, влияние, рабочие органы, neural network, sensor, training algorithm, optimization, influence, working arrangements

Бібліографічний опис

Плугiна, Т. В. Iнтелектуальна система контролю якостi робочих процесiв будiвельно-дорожнiх машин (БДМ) / Плугiна Т. В., Єфименко О. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 87. – С. 66–73.