Задача моделювання системи виготовлення багатокомпонентної сумiшi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто завдання підвищення ефективності функціонування системи виготовлення ба-гатокомпонентної суміші за рахунок моделювання системи управління. Проаналізовано структурні схеми автономного управління багатокомпонентним дозуванням. Обґрунтовано середовище моделювання. Запропоновано алгоритм формування сигналів управління дозаторами, розроблено програму в середовищі Arduino та схема моделювання у Proteus.

Опис

Ключові слова

ефективність, моделювання, багатокомпонентне дозування, структура, елементна база, блок управління, алгоритм, програма, оптимізація, модель, efficiency, modeling, multicomponent dosing, structure, element base, control unit, algorithm, program, optimization, model, эффективность, моделирование, многокомпонентное дозирование, структура, элементная база, блок управления, алгоритм, программа, оптимизация, модель

Бібліографічний опис

Плугiна, Т. В. Задача моделювання системи виготовлення багатокомпонентної сумiшi / Плугiна Т. В., Єфименко О. В., Руденко Н. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 90. – С. 13–21.