ОЦІНЮВАННЯ У СЕРЕДОВИЩІ MATHCAD МЕТОДОМ ФІЛЬТРА КАЛМАНА ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглядається задача оптимальної, в середньоквадратичному розумінні, фільтрації вектора стану стохастичної динамічної системи за спостереженнями, які залежать як від поточного, так і від минулих значень вектора стану, коли у каналі спостережень, крім ре-гулярних, діють аномальні перешкоди з невідомим математичним очікуванням.

Опис

Ключові слова

математична модель, простір станів, параметрична ідентифікація, цифровий фільтр Калмана, математическая модель, пространство состояний, параметрическая идентификация, цифровой фильтр Калмана, mathematical model, trial space, parametrical identification, digital filter Kalman

Бібліографічний опис

Симбірська, Л. М. Оцінювання у середовищі mathcad методом фільтра Калмана параметрів теплового стану поршневих двигунів / Л. М. Симбірська // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – Вып. 68. – C. 123–126.

Зібрання