ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ КЕРУВАННЯ ЗЧЕПЛЕННЯМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЙ N3 та M3 ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛІДОВНОГО РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ КЛАПАНІВ

Анотація

Запропоновано новий принцип керування тиском у силовому циліндрі механізму керування зчепленням. Розглянуті принципова та розрахункова схеми, механізму керування зчепленням транспортного засобу де застосовано послідовне розташування клапанів. Загальна кількість клапанів у механізмі керування зчепленням становить три, один впускний та один випускний встановлені паралельно для забезпечення трипозиційного регулювання та один електропневматичний клапан розташовано послідовно до двох перших для забезпечення більш високої точності позиціонування штоку механізму керування зчепленням. Наве-дені результати математичного моделювання запропонованого механізму у різних режимах роботи та дана їх оцінка.

Опис

Ключові слова

послідовне розташування електропневматичних клапанів, механізм керування зчепленням, відкритий стан каналу подачі повітря, зсув у роботі електропневматичних клапанів, serial arrangement of electropneumatic valves, clutch control mechanism, open state of the air supply channel, shift in the work of electropneumatic valves

Бібліографічний опис

Зібрання