Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2097
Title: ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИКИ В. Ф. ШАТАЛОВА В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ В. Ф. ШАТАЛОВА ПРИ ВНЕДРЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
USE OF ELEMENTS OF V. F. SHАТАLОVА METHODOLOGY AT INTRODUCTION OF MODERN INFORMATION-COMPUTER TECHNOLOGIES
Authors: Кулявець, Ю. В.
Карлаш, П. І.
Богатов, О. І.
Єрмакова, О. А.
Кулявец, Ю. В.
Карлаш, П. И.
Богатов, О. И.
Ермакова, О. А.
Kulyavets, Y.
Каrlаsh, P.
Bogatov, O.
Ermakova, E.
Keywords: інформаційно-комп’ютерні технології;методика В.Ф. Шаталова;опорна схема;освітній процес;понятійне мислення;информационно-компьютерные технологии;методика В. Ф. Шаталова;опорная схема;образовательный процесс;понятийное мышление;information-computer technologies;V.F. Shatalov method;supporting circuit;educational process;conceptual thinking
Issue Date: 2017
Publisher: Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Citation: Кулявець, Ю. В. Використання елементів методики в.ф. шаталова в процесі впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій / Ю. В. Кулявець, П. І. Карлаш, О. І. Богатов О. А. Єрмакова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 54–58.
Abstract: Відсутність наочного подання навчальної інформації викликає іноді труднощі в процесі здобуття предметних знань та формування умінь. Використання опорних схем, передбачуваної системою В. Ф. Шаталова, дозволяє формувати вміння побудувати цілісний образ вивченого об’єкта й відтворювати в розгорнутому вигляді наданий раніше навчальний матеріал.
URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2097
ISSN: 2219-5548
УДК: 372.8
Appears in Collections:Выпуск 78

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V_11_78.pdf341.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.