Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2121
Title: ВПЛИВ ВМІСТУ ТЕРМОЕЛАСТОПЛАСТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ТА СТАРІННЯ БІТУМІВ РІЗНОГО ВИРОБНИЦТВА
Other Titles: ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ НА СВОЙСТВА И СТАРЕНИЕ БИТУМОВ РАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
INFLUENCE OF THERMOELASTOPLASTS CONTENT ON THE PROPERTIES AND AGEING OF BITUMEN OF DIFFERENT PRODUCTION
Authors: Кіщинський, С. В.
Копинець, І. В.
Кищинский, С. В.
Копинец, И. В.
Kischynskyi, S.
Kopynets, I.
Keywords: бітум;в’язкість;модифікований бітум;старіння;термоеластопласт;битум;вязкость;модифицированный битум;старение;термоэластопласт;bitumen;viscosity;modified bitumen;ageing;thermoelastoplast
Issue Date: 2017
Publisher: Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Citation: Кіщинський, С. В. Вплив вмісту термоеластопластів на властивості та старіння бітумів різного виробництва / С. В. Кіщинський, І. В. Копинець // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [ редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. - Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 79. – C. 33–40.
Abstract: Розглянуто вплив вмісту термоеластопластів на властивості окиснених та ди-стиляційних бітумів. Досліджено зміну властивостей модифікованих бітумів під час їх прогрівання згідно з ГОСТ 18180 та ДСТУ EN 12607-1 (EN 12607-1:2014, IDT). Показано недоцільність використання методу згідно з ГОСТ 18180 для оцінки старіння модифікованих бітумів у процесі приготування асфальтобетонних сумішей.
URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2121
ISSN: 2219-5548
УДК: 691.16
Appears in Collections:Выпуск 79

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V_06_79.pdf262.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.