Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2574
Title: Математичне моделювання та алгоритмізація процесів раціональної організації праці водіїв автобусів на маршруті у процесі планування пасажирських перевезень
Other Titles: Mathematical modelling and algorythmization of the processes of rational organization of bus driver’s work en route when planning passenger transportation
Authors: Горбачов, П. Ф.
Козачок, Л. М.
Horbachov, P. F.
Kozachok, L. M.
Keywords: математична модель;побудова алгоритму;транспортна система;календарне планування;організація роботи на маршруті;математическая модель;построение алгоритма;транспортная система;календарное планирование;организация работы на маршруте;mathematical model;construction of the algorithm;transport system;scheduling;organization of work on the route
Issue Date: 2018
Publisher: Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Citation: Горбачов, П. Ф. Математичне моделювання та алгоритмiзацiя процесiв рацiональної органiзацiї працi водiїв автобусiв на маршрутi у процесi планування пасажирських перевезень / Горбачов П. Ф., Козачок Л. М. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Харьков, 2018. - Вып. 83. - С. 85-92
Abstract: У даній статті подано математичну постановку задачі складання розкладів руху транспортних засобів на маршруті та організації праці водіїв, для вирішення якої необхідно область діаграми випуску автобусів у кожну годину доби надати у вигляді сукупності прямокутників, що відповідають певним умовам та відображають режими роботи персоналу і рухомого складу на маршруті під час здійснення пасажирських перевезень населення міста. У ході досліджень створено раціональні алгоритми вирішення поставленої задачі диспетчеризації пасажирських перевезень.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2574
ISSN: 2219-5548
УДК: 656.072: 656.015: 519.12.176
Appears in Collections:Выпуск 83

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_v83.pdf390.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.