Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2642
Title: Обгрунтування рацiонального закону змiни тиску в електропневматичному гальмiвному приводi пiд час екстреного гальмування
Other Titles: Substantiating the rational law of pressure change in the electropneumatic brake actuator during emergency braking
Обоснование характера изменения давления в электропневматическом тормозном приводе при экстренном торможении
Authors: Леонтьєв, Д. М.
Дон, Є. Ю.
Leontiev, D.
Don, Ye.
Леонтьев, Д. Н.
Дон, Е. Ю.
Keywords: гальмівний привід;гальмівна система;моделювання;динаміка гальмування;електропневматичний привід;brake actuator;brake system;simulation;brake dynamics;electro-pneumatic brake control;electro-pneumatic brake system;the vehicle;the car;antilock braking system;principles of control devices;regulation;тормозной привод;тормозная система;моделирование;динамика торможения;электропневматический привод
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобильно-дорожній університет
Citation: Леонтьєв, Д. М. Обгрунтування рацiонального закону змiни тиску в електропневматичному гальмiвному приводi пiд час екстреного гальмування / Леонтьєв Д. М., Дон Є. Ю. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. - Харьков, 2019. - Вып. 84. - С. 21-30
Abstract: Проаналізовано та узагальнено результати дослідження впливу темпу зміни тиску в еле-ктропневматичному гальмівному приводі на процес гальмування коліс транспортного засобу. Проведено математичне моделювання динаміки руху колісного транспортного засобу, обладнаного електропневматичною гальмівною системою, яка може виконувати функції анти¬блокувальної системи. Описано принципи керування електропневматичними модуляторами тиску та їх вплив на динаміку руху колісного транспортного засобу, а також визначено спосіб зміни темпу під час наповнення гальмівної камери робочим тілом на основі моделювання робочих процесів електропневматичного гальмівного привода та динаміки руху колісного транспортного засобу.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2642
ISSN: 2219-5548
УДК: 629.062
Appears in Collections:Выпуск 84 / Випуск 84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_V84.pdf517.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.