Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2658
Title: Оцінка затримок руху на регульованих перехрестях міських вулиць із трифазним циклом регулювання
Other Titles: Оценка времени задержки на регулируемых перекрестках городских улиц с трехфазным циклом регулирования
Estimation of delay on signalized intersections of urban streets with a three-phase signal
Authors: Горбачов, П. Ф.
Макарічев, О. В.
Шевченко, В. В.
Горбачёв, П. Ф.
Макаричев, А. В.
Шевченко, В. В.
Horbachov, P.
Makarichev, A.
Shevchenko, V.
Keywords: транспортний засіб;регульоване перехрестя;трифазний цикл;час затримки;аналітична модель;імітаційна модель;рівень завантаження перехрестя;транспортное средство;регулируемый перекресток;трехфазный цикл;время задержки;аналитическая модель;имитационная модель;уровень загрузки перекрестка;vehicle;signalized intersection;three-phase signal;time delay;analytical model;simulation model;degree of saturation
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Горбачов, П. Ф. Оцiнка затримок руху на регульованих перехрестях мiських вулиць iз трифазним циклом регулювання / Горбачов П. Ф., Макарiчев О. В., Шевченко В. В. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гл. ред.) и др. - Харьков, 2019. - Вып. 44. - С. 30-39
Abstract: Проведено аналітичну та експериментальну оцінку часу затримки руху у процесі внесення локальних змін в організацію дорожнього руху на регульованому перехресті шляхом розвантаження фази лівоповоротних потоків основної магістралі у трифазному циклі світлофорного регулювання на міській магістралі з центральною роздільною смугою. Використано аналітичний підхід до побудови моделі затримки транспортних засобів на регульованому перехресті, адекватність якої оцінено за допомогою імітаційного експерименту, проведеного у програмному продукті Vissim.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/2658
ISSN: 2219-8342
УДК: 656.051
Appears in Collections:Выпуск 44 / Випуск 44

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AT_44_4.pdf432.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.