2018 : [1350] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень [81]

Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, Україна, м. Харків, 01 червня 2018 р.

Logo

Мовна особистість у полікультурному світі [37]

Міжнародна науково-практична студентська конференція, 5 квітня 2018 р.

Logo

Мости, тунелі і дороги: стан, проблеми утримання та перспективи підвищення довговічності [73]

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція, 25 травня 2018 р.

Logo

Новітні технології розвитку автомобільного транспорту [194]

Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, 16–19 жовтня 2018 р. , м. Харків. Конференція проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника.

Logo

Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам [87]

Міжнародний науково-методичний семінар, м. Харків, 15–16 лютого 2018 року

Logo

Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців в умовах міжнародної наукової та освітньої інтеграції [94]

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет - конференції з проблем вищої освіти і науки, 16 листопада 2018 р.

Logo

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді [146]

Матеріали ХІ Міжнародної студентської наукової конференції, 16 березня 2018 року, м. Харків

Logo

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва [242]

Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30 листопада 2018 року

Logo

Синергетика, мехатронiка, телематика дорожнiх машин i систем у навчальному процесi та науцi [63]

Збірник містить результати теоретичних та практичних наукових досліджень та розробок, які були виконані науково-педагогічними працівниками вищої школи, науковими співробітниками, докторантами, аспірантами, магістрантами, студентами та фахівцями різних організацій і підприємств.

Logo

Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України [138]

Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Україна, м. Харків, ХНАДУ, 28 листопада 2018 року

Logo

Сучасні тенденції розвитку світової економіки [195]

Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, м. Харків, 18 травня 2018 р.