Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень

Постійне посилання зібрання

У збірнику представлено матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень». На конференції розглянуті сучасні методи викладання економічних дисциплін та методичні проблеми викладання в умовах глобалізації та європейської інтеграції України. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу та вплив но вітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. Матеріали конференції будуть корисні для науково-педагогічних працівників, а також аспірантів і здобувачів вищої освіти економічних і педагогічних спеціальностей. Матеріали опубліковані в авторській редакції з дотриманням індивідуального стилю. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та залишає за собою право не поділяти погляди авторів на ті чи інші питання, що розглянуті в рамках науково-практичної конференції.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 81