Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3315
Title: Багатокритеріальна модель вибору мийок для автотранспортного підприємства
Authors: Філь, Н. Ю.
Клусович, А. В.
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Філь, Н. О. Багатокритеріальна модель вибору мийок для автотранспортного підприємства / Філь Н. Ю., Клусович А. В. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020.
URI: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3315
УДК: 004
Appears in Collections:Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві. Секція: Проблеми прийняття рішень у дорожньо-будівельній галузі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_16.pdf606.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.