Пристрiй для забезпечення поперечної стiйкостi колiсних машин з шарнiрно зчленованою рамою

Анотація

Пристрій для забезпечення поперечної стійкості колісних машин з шарнірно зчленованою рамою, що складається з корпуса, в якому встановлені горизонтальний та вертикальний шарніри, та упорних елементів, виконаних у вигляді приливків, який відрізняється тим, що оснащений демпфуючими елементами, які зв'язані одним кінцем з приливком на корпусі шарніра, а іншим - з приливком піврами, причому приливки шарніра та піврами виконані у вигляді стаканів.

Опис

Ключові слова

колiснi машини

Бібліографічний опис

Пат. 64377 Україна, МКИ B62D 21/00. Пристрiй для забезпечення поперечної стiйкостi колiсних машин з шарнiрно зчленованою рамою / Подригало Михайло Абович, Полянський Олександр Сергiйович, Дубiнiн Євген Олександрович, Клец Дмитро Михайлович, Задорожня Вiкторiя Володимирiвна ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2011 03211 ; заявл. 18.03.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. N 21. - 4 с.

Зібрання