2011

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Цилiндр приводу керування зчепленням головний
  (2011) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович
  Циліндр приводу керування зчепленням головний, який містить розташований ущільнений підпружинений поршень, що утворює компенсаційну і нагнітальну порожнину, яка сполучається через перепускний отвір із заповненим робочою рідиною бачком, який відрізняється тим, що в поршні виконаний компенсаційний отвір, у якому встановлений нормально закритий, наприклад, кульковий клапан.
 • Документ
  Спосiб одержання газотермiчного покриття
  (2011) Лузан, Сергiй Олексiйович
  Спосіб одержання газотермічного покриття, що включає попередню механічну обробку поверхні деталі й напилювання порошкового матеріалу газовим струменем, який відрізняється тим, що вібраційну обробку деталі здійснюють після напилення покриття порушенням в ньому повздовжніх коливань частотою 5-5000 Гц і амплітудою деформації (0,6-3,2).10-4, та виконують її протягом 3-4 хвилин.
 • Документ
  Спосiб визначення в'язкостi цементного тiста
  (2011) Толмачов, Сергiй Миколайович; Бєлiченко, Олена Анатолiївна
  Спосіб визначення в'язкості цементного тіста за допомогою металевої пластини, на якій розташований конус для випробування цементного тіста та стандартного вібромайданчика, в якому вимірюють діаметр розпливу конуса, причому в'язкість цементного тіста розраховується по формулі: , де - маса цементного тіста (кг), - прискорення вільного падіння (9,8 м/с2), - діаметр розпливу цементного тіста (м), - частота коливань (1/с), - амплітуда коливань (м).
 • Документ
  Спосiб отримання сорбенту на основi металургiйного шлаку
  (2011) Хоботова, Елiна Борисiвна; Грайворонська, Iнна Валерiєвна; Даценко, Вiта Василiвна
  Спосіб отримання сорбенту на основі металургійного шлаку та підвищення його сорбційної ємності, який включає подрібнення шлаку, його хімічну активацію з наступною промивкою водою та висушуванням, який відрізняється тим, що визначають процент діопсиду шлаку, подрібнюють його до розміру 1,2-2 мм, а хімічну активацію шлаку проводять при 20 C 0,5 М розчином сульфатної кислоти протягом 20-24 годин з послідовною дворазовою промивкою дистильованою водою, причому висушування ведуть природнім шляхом протягом 8-12 годин.
 • Документ
  Спосiб ремонту мосту
  (2011) Краснов, Сергiй Миколайович; Кiслов, Олександр Григорович; Бiльченко, Анатолiй Васильович
  Спосіб ремонту мосту, що включає ремонт прольотної будови, спрямований на відновлення функцій головних елементів прольотної будови, в тому числі, стійкості крайніх балок з застосуванням стяжок, який відрізняється тим, що відновлення функцій головних елементів та стійкості крайніх балок проводять шляхом розміщення та закріплення стяжок між балками суміжних прольотів в місцях деформаційних швів по верхній частині торців балок.
 • Документ
  Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних потокiв
  (2011) Левтеров, Андрiй Iванович; Ярута, Антон Миколайович
  Пристрій для вимірювання параметрів транспортних потоків, що складається з датчика лазерного випромінювання інфрачервоного діапазону, оптичного модулятора, генератора імпульсів, лічильника-дешифратора, підсилювачів, задавального генератора, резонансного підсилювача, елемента визначення частоти доплерівського зсуву сигналу, перетворювача частоти зсуву сигналу і фотоприймача, причому генератор імпульсів через лічильник-дешифратор послідовно сполучений з підсилювачами, задавальний генератор через резонансний підсилювач підключений до оптичного модулятора, датчик лазерного випромінювання оптично з'єднаний з оптичним модулятором, елемент визначення частоти доплерівського зсуву сигналу виконано в вигляді двократного перетворювача частоти, перетворювач частоти зсуву сигналу виконано у вигляді вимірювача частоти, причому двократний перетворювач частоти підключений першим входом до виходу задавального генератора, вихід двократного перетворювача частоти підключений до вимірювача частоти та високочастотного детектора, який відрізняється тим, що додатково введені елемент "АБО", оптоволоконний кабель, оптичні поворотні призми та фотоприймачі для кожної смуги дороги, які через підсилювачі підключені до елемента "АБО", вихід якого підключений до другого входу двократного перетворювача частоти, вихід оптичного модулятора через оптоволоконний кабель підключений до оптичних поворотних призм для кожної смуги дороги.
 • Документ
  Спосiб реконструкцiї мосту
  (2011) Бiльченко, Анатолiй Васильович; Кожушко, Вiталiй Петрович; Кiслов, Олександр Григорович
  Спосіб реконструкції мосту, що включає відновлення валкових опор пролітних будов мосту, на яких встановлено об'єднуючу плиту та балку пролітної будови, який відрізняється тим, що навколо валкової опорної частини, яка має більший кут нахилу, встановлюють арматурний каркас, жорстко зв'язаний з ригелем, фіксують його, а потім бетонують, забезпечуючи повну її нерухомість і продовження терміну служби мосту.
 • Документ
  Формувач iмпульсiв
  (2011) Левтеров, Андрiй Iванович; Коробкова, Олена Миколаївна; Плахтєєв, Павло Анатолiйович
  Формувач імпульсів, який містить: два віднімальних двійкових лічильники, кожен з яких має вхід подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу синхронного паралельного завантаження і входи подачі завантажуваних даних, вхід дозволу режиму рахування, вхід асинхронної установки в нульовий стан, вихід переповнювання; перший інвертор; двовходовий елемент АБО; ланцюжок між полюсами живлення, що складається з послідовно з'єднаних резистора і конденсатора; старт/стопний пристрій, який містить синхронний D-тригер з входом асинхронної установки у нульовий стан, перший і другий двовходові елементи І, тривходовий елемент АБО; при цьому загальна точка послідовно сполучених резистора і конденсатора сполучена з інформаційним входом D-тригера, з одним входом першого та другого двовходових елементів І; вихід першого двовходового елемента І сполучений з входом асинхронної установки D-тригера в нульовий стан; другий вхід першого елемента І утворює вхід подачі імпульсів зупинки формування вихідних імпульсів; другий вхід другого елемента І сполучений з виходом тривходового елемента АБО, один з входів якого поєднаний з виходом переповнювання другого лічильника, виходом пристрою, входом інвертора, вихід якого поєднаний з входом дозволу рахування другого лічильника, з одним з входів двовходового елемента АБО, з входом дозволу рахування першого лічильника; другий вхід тривходового елемента АБО сполучений з виходом переповнювання першого лічильника, з його входом дозволу синхронного паралельного завантаження і з другим входом двовходового елемента АБО, вихід якого з'єднаний з входом дозволу синхронного паралельного завантаження другого лічильника; третій вхід тривходового елемента АБО сполучений з виходом D-тригера; вихід другого елемента І з'єднаний з входами асинхронної установки лічильників в нульовий стан; входи паралельного завантаження даних другого лічильника утворюють входи надавання конфігураційного слова, яке визначає тривалість вихідних імпульсів; тактові входи першого та другого лічильників сполучені між собою, тактовий вхід D-тригера утворює вхід подачі імпульсів запуску, чотири інвертори, входи яких з'єднані з відповідними входами подачі завантажуваних даних другого лічильника, а виходи інверторів з'єднані з відповідними входами подачі завантажуваних даних першого лічильника; який відрізняється тим, що введений елемент затримки та двовходовий елемент ВИКЛЮЧНЕ-АБО, на перший вхід якого надходять послідовності вхідних імпульсів з виходу зовнішнього генератора, а другий вхід з'єднаний з виходом елемента затримки, що здійснює зсув у часі вхідних імпульсів.
 • Документ
  Спосiб подачi водню до основного палива двигуна внутрiшнього згоряння
  (2011) Кузьменко, Анатолiй Петрович; Кабанов, Олександр Миколайович; Дзюбенко, Олександр Андрiйович; Липинський, Михайло Сергiйович
  Спосіб подачі водню до основного палива двигуна внутрішнього згоряння, що включає змішування водню з основним паливом у необхідному відсотковому співвідношенні, який відрізняється тим, що змішування водню з основним паливом ведуть у впускних патрубках кожного циліндра, причому відсоткове співвідношення вибирають залежно від заданого режиму роботи ДВЗ на підставі сигналу отриманого електронним блоком від датчиків тиску у впускному колекторі й частоти обертання колінчатого вала, а подачу водню та основного палива до впускного колектора ведуть через різні форсунки.
 • Документ
  Електромагнiт клапана керування форсунки
  (2011) Абрамчук, Федiр Iванович; Бовда, Олександр Михайлович; Грицюк, Олександр Васильович; Врублевський, Олександр Миколайович; Денiсов, Олексiй Валерiйович
  Електромагніт клапана керування форсунки, що містить якір, пружину та котушку, розташовану у магнітопроводі з магнітом’якого матеріалу, який складається з ізольованих одна від одної частинок, який відрізняється тим, що до нього додатково включено магнітотвердий матеріал у кількості 5-10 %, частинки якого попередньо зорієнтовані у напрямку дії силових ліній магнітного поля і також ізольовані одна від одної.
 • Документ
  Пристрiй для забезпечення поперечної стiйкостi колiсних машин з шарнiрно зчленованою рамою
  (2011) Подригало, Михайло Абович; Полянський, Олександр Сергiйович; Дубiнiн, Євген Олександрович; Клец, Дмитро Михайлович; Задорожня, Вiкторiя Володимирiвна
  Пристрій для забезпечення поперечної стійкості колісних машин з шарнірно зчленованою рамою, що складається з корпуса, в якому встановлені горизонтальний та вертикальний шарніри, та упорних елементів, виконаних у вигляді приливків, який відрізняється тим, що оснащений демпфуючими елементами, які зв'язані одним кінцем з приливком на корпусі шарніра, а іншим - з приливком піврами, причому приливки шарніра та піврами виконані у вигляді стаканів.
 • Документ
  Спосiб газотермiчного напилювання покриття на сталевi деталi
  (2011) Лузан, Сергiй Олексiйович
  Спосіб газотермічного напилювання покриття на сталеві деталі, що включає попередню механічну обробку поверхні деталей і напилювання порошкового матеріалу з одночасною обробкою шарів, що напилюються, який відрізняється тим, що після механічної обробки поверхні деталі проводять напилення покриття при одночасній вібраційній обробці деталі, причому вібраційну обробку проводять шляхом збудження в ній поздовжніх коливань з звуковою частотою 5-5000 Гц і амплітудою деформації в зоні напилювання (0,6-3,2) х 10-4, які припиняють при закінченні напилювання.
 • Документ
  Спосiб пiдвищення поперечної стiйкостi колiсних машин зi складаними рамами
  (2011) Подригало, Михайло Абович; Полянський, Олександр Сергiйович; Дубiнiн, Євген Олександрович; Задорожня, Вiкторiя Володимирiвна
  Спосіб підвищення поперечної стійкості колісних машин зі складаними рамами, що включає зменшення вертикальних прискорень до значення, меншого за критичне, який відрізняється тим, що зменшення вертикальних прискорень здійснюють демпфуючими елементами.
 • Документ
  Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних засобiв
  (2011) Альошин, Геннадiй Васильович; Коломiйцев, Олексiй Володимирович; Левтеров, Андрiй Iванович; Ярута, Антон Миколайович
  Пристрій для вимірювання параметрів транспортних засобів, що містить послідовно підключені лазер з накачкою, селектор подовжніх мод, блок дефлекторів з підключеним до нього блоком керування дефлекторами та передавальну оптику, послідовно підключені приймальну оптику, фотодетектор, широкосмуговий підсилювач, резонансні підсилювачі, формувачі імпульсів та лічильники імпульсів мод променів і електронно-цифрову обчислювальну машину (ЕЦОМ), яка підключена до блока відображення інформації, який відрізняється тим, що додатково введені порогові пристрої, які підключені до тих же виходів формувачів імпульсів променевих каналів, що і входи лічильників імпульсів мод променів, виходи порогових пристроїв підключені через елемент АБО до входу селектора подовжніх мод і до других входів лічильників імпульсів мод променів, виходи яких підключені до відповідних входів ЕЦОМ, канал вимірювання відстані, що містить послідовно підключені до виходу селектора подовжніх мод формувача імпульсів моди відстані і лічильник імпульсів відстані, вихід якого підключений до блока керування дефлекторів та ЕЦОМ, доплерівський канал вимірювання радіальної швидкості, що містить послідовно підключені резонансний підсилювач моди швидкості, двократний перетворювач частоти, формувач імпульсів радіальної швидкості, а також пристрій обчислювання радіальної швидкості, що підключений до ЕЦОМ.
 • Документ
  Твердомiр
  (2011) Мощенок, Василь Iванович; Костiна, Людмила Леонiдiвна; Дощечкiна, Iрина Василiвна; Глушкова, Дiана Борисiвна; Чигрин, Анатолiй Олександрович; Лалазарова, Наталiя Олексiївна; Атаманюк, Володимир Григорович; Кухарева, Iрина Євгенiвна
  Твердомір, який містить столик з зразком, виконаний з можливістю вертикального переміщення до рівня контакту зразка з індентором, розташованим у вузлі його утримання, що механічно зв'язаний важільною системою навантаження, який відрізняється тим, що вузол утримання індентора виконано у вигляді оправки з запресованим в ній індентором відповідного діаметра та жорстко зв'язаної з насадкою, що розташована на шпинделі, через фіксуючу планку.
 • Документ
  Генератор багатократних iмпульсiв струму для обробки металiв тиском iмпульсного магнiтного поля
  (2011) Батигiн, Юрiй Вiкторович; Гнатов, Андрiй Вiкторович; Чаплигiн, Євген Олександрович; Гнатова, Щасяна Валiковна; Трунова, Iрина Сергiївна
  Генератор багатократних імпульсів струму для обробки металів тиском імпульсного магнітного поля, що містить зарядний пристрій, накопичувач ємності електричної енергії і розрядний контур з навантаженням-індуктором, комутація якого здійснюється тиристорно-електронним пристроєм, виконаний з можливістю синхронізації заряду-розряду накопичувача ємності для збудження заданої кількості імпульсів струму в розрядному контурі, який відрізняється тим, що як накопичувач електричної енергії використано іоністор.
 • Документ
  Альтернативне дизельне паливо
  (2011) Туренко, Анатолiй Миколайович; Внукова, Наталiя Володимирiвна; Позднякова, Олена Iгорiвна
  Альтернативне дизельне паливо, що містить дизельне паливо і продукти піролізу гумотехнічних виробів, яке відрізняється тим, що продукти піролізу попередньо оброблені воднем у присутності каталізаторів при постійному перемішуванні та підвищеному тиску від 0,1 до 0,5 МПа.
 • Документ
  Генератор багаторазових iмпульсiв струму для магнiтно-iмпульсної обробки металiв з розгалуженим колом комутуючих пристроїв
  (2011) Батигiн, Юрiй Вiкторович; Воробйов, Валерiй Валерiйович; Гнатов, Андрiй Вiкторович; Сосков, Анатолiй Георгiйович; Чаплигiн, Євген Олександрович
  Генератор багатократних імпульсів струму для обробки металів тиском імпульсного магнітного поля, що містить зарядний пристрій, накопичувач ємності електричної енергії і розрядний контур з навантаженням-індуктором, комутація якого здійснюється тиристорно-електронним пристроєм, виконаний з можливістю синхронізації заряду-розряду накопичувача ємності для збудження заданої кількості імпульсів струму в розрядному контурі, який відрізняється тим, що розрядний контур представлено сукупністю паралельних гілок, що складаються з однакових послідовно з'єднаних ємностей і комутуючих тиристорно-електронних пристроїв із загальним електричним виводом до навантаження-індуктора, причому кількість паралельних гілок вибирається, виходячи з допустимого струму комутуючих тиристорно-електронних пристроїв.
 • Документ
  Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних потокiв
  (2011) Левтеров, Андрiй Iванович; Денисенко, Олег Васильович; Ярута, Антон Миколайович
  Пристрій для вимірювання параметрів транспортних потоків, що складається з датчика лазерного випромінювання інфрачервоного діапазону, оптичного модулятора, генератора розгортки, лічильника-дешифратора, підсилювачів, дискретного сканера, задавального генератора, елемента визначення частоти доплерівського зсуву сигналу, перетворювача частоти зсуву сигналу і фотоприймача, причому генератор розгортки через лічильник-дешифратор, що послідовно сполучений з підсилювачами, підключений до дискретного сканера, задавальний генератор через резонансний підсилювач підключений до оптичного модулятора, датчик лазерного випромінювання оптично з'єднаний через оптичний модулятор з дискретним сканером, який відрізняється тим, що фотоприймач виконано з можливістю повороту синхронно з поворотом датчика лазерного випромінювання, елемент визначення частоти доплерівського зсуву сигналу виконано в вигляді двократного перетворювача частоти, перетворювач частоти зсуву сигналу виконано у вигляді вимірювача частоти, причому двократний перетворювач частоти підключений першим входом до виходу задавального генератора, а другим входом - до виходу фотоприймача, вихід двократного перетворювача частоти підключений до вимірювача частоти та високочастотного детектора.
 • Документ
  Комбiнована силова установка транспортного засобу
  (2011) Туренко, Анатолiй Миколайович; Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович; Харченко, Анатолiй Iванович
  Комбінована силова установка транспортного засобу, яка включає два двигуни, що використовують різні джерела енергії, один із яких двигун внутрішнього згоряння, механізм трансмісії, що з'єднує двигуни та колеса ведучих мостів, яка відрізняється тим, що другим двигуном є пневмодвигун, причому обидва двигуни виконані з можливістю спільної або роздільної передачі крутного моменту на колеса ведучих мостів за сигналами електронного блока керування, електрично зв'язаного з датчиками, що реєструють режими роботи кожного із двигунів, та перетворюючого сигнал педалі "газу" у сигнали керування режимами роботи двигунів.