Педагогические аспекты формирования тренировочного процесса студентов начальних курсов университета с учётом физиологических особенностей организма

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Дидюк, Н. А. Педагогические аспекты формирования тренировочного процесса студентов начальних курсов университета с учётом физиологических особенностей организма / Н. А. Дидюк, В. В. Бондаренко // Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. семінару, присвяченого 90-річчю від дня заснування Харків. нац. автомоб.-дор. ун-ту, 20 листоп. 2020 р., м. Харків / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 24–28.