Застосування моделей і критеріїв семантичної еквівалентності даних для підвищення ефективності функціонування економічних систем

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглядається проблема розробки моделей і критеріїв семантичної еквівалентності даних за умови їх лексичної багатозначності стосовно до реляційних баз даних. У сучасному суспільстві зростає роль пізнання складних за структурою об’єктів. Це відбувається через неможливість або небажаності проведення експерименту на реальних об’єктах.

Опис

Ключові слова

реляційна база даних, предметна область, параметризований або родовий тип данних, параметр на об’єкті, атрибут, домен, relational database, subject area, parameterized or generic data type, object parameter, attribute, domain

Бібліографічний опис

Плєхова, Г. А. Застосування моделей і критеріїв семантичної еквівалентності даних для підвищення ефективності функціонування економічних систем / Г. А. Плєхова, O. В. Алісейко, З. А. Кочуєва // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2021. - Вип. 19.

Зібрання