2021, Випуск 19

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021)
 • Документ
  Оцінка параметрів руху транспортних засобів за даними реєстраторів при проведенні автотехнічних досліджень
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Данець, Сергій Віталійович; Яловенко, Владислав Вячеславович; Danets, Serhii V.; Yalovenko, Vladyslav V.
  Розглянуті основні тенденції розвитку методів оцінки руху транспортних засобів за даними реєстраторів при проведенні автотехнічних досліджень дорожньо-транспортних пригод. Відмічено, що сучасні відеореєстратори крім стандартного фіксування подій у вигляді відеозапису мають додаткові функції фіксування параметрів руху транспортних засобів, що дає змогу більш об’єктивно та поглиблено досліджувати обставини дорожньо-транспортних пригод. Був проведений експеримент за результатами якого, було встановлено, що точність та відображення отриманих даних з відеореєстратора за допомогою G-сенсора в даний час потребує вдосконалення та оптимізації.
 • Документ
  Cтруктура адаптивної резонансної моделі управління якістю транспортного обслуговування міським громадським пасажирським транспортом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Іванов, Ігор Євгенович; Вдовиченко, Володимир Олексійович; Ivanov, Igor; Vdovychenko, Volodymyr
  В роботі на основі ситуаційно-структурного підходу, що запропонований в якості інваріантної основи багаторівневого аналізу міського громадського пасажирського транспорту сформована структура комплексної адаптивної резонансної моделі управління. Запропонована структура ґрунтується на встановленні класифікаційних ознак якості транспортного обслуговування населення та містить базові шари розпізнавання передумов її забезпечення в межах різних рівнів, що відповідають стратегічним типам управління міським пасажирським транспортом: покращення мобільності та підвищення якості транспортного обслуговування, економічне стимулювання, ресурсна ефективність транспортної інфраструктури, безпека дорожнього руху, екологічний вплив.
 • Документ
  Expert studies of violations of the operating conditions of automobile engines when using them in aviation
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Khrulev, Alexander; Saraievа, Iryna; Хрулєв, Олександр Едуардович; Сараєва, Ірина Юріївна
  Problem. The features of the design and operation of piston engines in general aviation are considered. Comparative analysis of design features and parameters of automobile and aircraft engines is carried out. It is shown that car engines, despite the high technical level achieved at the beginning of the 21st century, do not technically meet aviation requirements. At the same time, engines created on the basis of automobiles through their deep modernization meet aviation requirements, however, modernization and adaptation of a standard automobile engine to aviation use in terms of costs compared to the creation of a new engine. Purpose. Carry out research on the failure of automobile engines used in light aviation. Methodology. Rough calculations of the service life of an automobile engine were made based on standard driving tests and a flight plan. According to the results of calculations, it has been established that the resource of a standard automobile engine in aviation is reduced many times due to prolonged operation at high loads and rotational speed that are not characteristic of ordinary automotive applications. Results. Experimental data have been obtained on the actual failure of standard automobile engines in aviation during the operating time, significantly less resource of aircraft engines of well-known brands. Based on the results of the study, it was concluded that the use of general aviation automobile engines is economically ineffective due to a short resource and insufficient reliability. Originality. Modern automobile engines, despite their technical perfection, cannot be used in aviation, since they do not correspond to aviation operating conditions. At the same time, adaptation of automobile engines to aviation applications is possible, but requires significant design changes, which makes their single use, as a rule, technically impractical and economically ineffective. Practical value. Due to the fact that saving on an aircraft engine is unacceptable from the point of view of flight safety, the aviation use of automobile engines without special modernization carries excessive risks of failures and their consequences. As a result, serial aircraft engines Lycoming, Continental, Jabiru, ULPower, Rotax, Limbach and others have virtually no alternative in general aviation
 • Документ
  Математична модель оцінки стійкості руху автомобіля на перекидання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Поваляєв, Сергій Іванович; Сараєв, Олексій Вікторович; Povaliaiev, Serhii; Saraiev, Olexii
  В роботі розглянуто процес перекидання транспортних засобів в результаті наїзду на нерухому бічну перешкоду в результаті дії інерційних сил. Для складання математичної моделі було використане основне рівняння динаміки для обертального руху. Математична модель перекидання транспортного засобу записана у вигляді нелінійного однорідного диференціального рівняння другого порядку. Отримано аналітичний розв'язок цього рівняння, яке дозволяє визначити не лише умови перекидання транспортних засобів, а й інші параметри руху транспортного засобу від моменту початку підйому центру мас до моменту його максимального підйому в процесі перекидання. Для конкретного транспортного засобу отримані чисельні результати, які повністю відповідають фізиці процесу перекидання.
 • Документ
  Застосування моделей і критеріїв семантичної еквівалентності даних для підвищення ефективності функціонування економічних систем
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Плєхова, Ганна Анатоліївна; Алісейко, Oлена Вячеславівна; Кочуєва, Зоя Анатоліївна; Pliekhova, Ganna; Alisejko, Olena; Kochuieva, Zoia
  Розглядається проблема розробки моделей і критеріїв семантичної еквівалентності даних за умови їх лексичної багатозначності стосовно до реляційних баз даних. У сучасному суспільстві зростає роль пізнання складних за структурою об’єктів. Це відбувається через неможливість або небажаності проведення експерименту на реальних об’єктах.
 • Документ
  Порівняльна оцінка показників динамічності та паливоощадності атз з роботизованою східчастою трансмісією за різних діаметрів циліндрів двигуна
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Гудз, Густав Стефанович; Глобчак, Михайло Васильович; Пельо, Роман Андрійович; Коцюмбас, Олег Йосифович; Hudz, Hustav; Нlobchak, Mykhailo; Pelo, Roman; Kotsjumbas, Oleg
  Наведено результати порівняльних досліджень показників динамічності та паливоощадності автотранспортного засобу категорії N2, оснащеного двигуном з номінальними та ремонтними розмірами циліндрів. Для цього використано імітаційне моделювання руху автомобіля за наявності роботизованої східчастої коробки передач на їздових циклах, регламентованих стандартом.
 • Документ
  Визначення тангенціальних властивостей одинарної пневматичної шини у режимі гальмування транспортного засобу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Клименко, Валерій Іванович; Капский, Денис Васильйович; Леонтьєв, Дмитро Миколайович; Куріпка, Олександр Володимирович; Фролов, Андрій Анатолійович; Klimenko, Valeriy; Kapski, Denis; Leontiev, Dmytro; Kuripka, Oleksandr; Frolov, Andrii
  В даній науковій роботі розглянуті особливості закручування пневматичної шини автомобільного колеса з одинарним ошинуванням в режимі гальмування транспортного засобу на дорогах з низьким та високим коефіцієнтом тертя – ковзання. Виконаний аналіз моделі динамічної зміни кута закручування пневматичної шини в залежності від ковзання елементів протектора шини в плямі контакту з поверхнею дорожнього покриття, а також отримані результати імітаційного моделювання, які підтверджуються експериментальними дослідами. Запропонована емпірична залежність, яка враховує характер зниження величини кута закручування пневматичної шини на дорогах з високими зчіпними властивостями.
 • Документ
  Функціональна схема трансформаторно-випрямного блоку установки відцентрової очистки трансформаторної оливи
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Тарасова, Валентина Всеволодівна; Нечаус, Андрій Олександрович; Гнатов, Андрій Вікторович; Аргун, Щасяна Валіковна; Шимук, Дмитро Степанович; Бикова, Олена Вікторівна; Tarasova, Valentina; Nechaus, Andrii; Hnatov, Andrii; Arhun, Shchasiana; Shymuk, Dmytro; Bykova, Olena
  Розроблено структурну схему трансформаторно-випрямного блоку з автоматизованою системою керування вихідною напругою установки для очищення трансформаторної оливи на базі електропривода підвищеної частоти. Виконані розрахунки передаточних функцій елементів запропонованої автоматизованої системи керування трансформаторно-випрямного блоку та досліджено її динамічні характеристики.
 • Документ
  Розробка електронної системи автоматизованого керування фрикційним зчепленням автотранспортного засобу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Дзюбенко, Олександр Андрійович; Михалевич, Микола Григорович; Dziubenko, Oleksandr; Mykhalevych, Mykola
  В роботі проаналізовано основні закони та принципи автоматичного керування зчепленням. Наведені типові проблеми існуючих серійних зразків систем керування зчепленням. Запропоновано структурну схему системи автоматизованого керування зчепленням та алгоритм її роботи. Наведено вибір елементів системи. Наведено результати експериментів дослідного зразка.