Функціональна схема трансформаторно-випрямного блоку установки відцентрової очистки трансформаторної оливи

Анотація

Розроблено структурну схему трансформаторно-випрямного блоку з автоматизованою системою керування вихідною напругою установки для очищення трансформаторної оливи на базі електропривода підвищеної частоти. Виконані розрахунки передаточних функцій елементів запропонованої автоматизованої системи керування трансформаторно-випрямного блоку та досліджено її динамічні характеристики.

Опис

Ключові слова

силовий трансформатор, трансформаторна олива, автоматизована система керування, передаточна функція, динамічні характеристики, power transformer, transformer oil, automated control system, transfer function, dynamic characteristics

Бібліографічний опис

Функціональна схема трансформаторно-випрямного блоку установки відцентрової очистки трансформаторної оливи / В. В. Тарасова, А. О. Нечаус, А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, Д. С. Шимук, О. В. Бикова // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2021. - Вип. 19.

Зібрання