ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано комп’ютерні продукти для проведення лабораторних робіт під час викладання курсу «Основи охорони праці» для студентів дистанційної форми навчання.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, лабораторні роботи, інформаційні технології, дистанционное обучение, лабораторные работы, информационные технологии, distance learning, laboratory work, information technology

Бібліографічний опис

Буц, Ю. В. Досвід використання комп’ютерних інформаційних технологій навчання у викладанні курсу «Основи охорони праці» / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 85–88.

Зібрання