Розробка КСВ-концепції розвитку підприємства

Thumbnail Image

Дата

2022-12-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси розвитку КСВ в стратегічному управлінні підприємства. Предмет дослідження – підвищення рівня корпоративної соціальної відповідальності як фактору розвитку підприємства. Метою роботи є розроблення пропозиції щодо вдосконалення стратегічного управління підприємства за допомогою інструментів КСВ. У роботі було використано: системний і структурно-функціональний підходи, метод аналізу та синтезу, SPACE-аналіз, графічний метод. У кваліфікаційній роботі визначено теоретичні основи формування КСВ-концепції розвитку підприємства; розглянуто аналітичне забезпечення формування КСВ-концепції розвитку підприємства; досліджена оцінка стану корпоративної соціальної відповідальності на локальному рівні; розглянуті приклади впровадження КСВ на підприємствах; проведена діагностика середовища діяльності ТОВ «Ветсинтез»; розробленао та обґрунтувано ефективність реалізації проєкту щодо впровадження КСВ в стратегію ТОВ «Ветсинтез». Наукова новизна роботи полягає у розвитку теоретико-методичних засад управління КСВ на основі розробки механізму формування КСВ-концепції розвитку підприємства. Кваліфікаційну роботу виконано на замовлення ТОВ «Ветсинтез», результати дослідження впроваджено в його господарській діяльності. За результатами дослідження опубліковано 1 наукову статтю в Збірнику студентських наукових праць «Економічні перспективи», м. Харків, ХНАДУ, 2022 р.; 2 тези доповіді.

Опис

Ключові слова

корпоративна соціальна відповідальність, стратегія, працівники, лояльність, споживачі

Бібліографічний опис

Обозна, М. Д. Розробка КСВ-концепції розвитку підприємства : кваліфікаційна робота … магістра : 051 Економіка / Обозна Марина Дмитрівна. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 114 с.