Инновационные методики в преподавании прикладной математики

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Методика изложения сложного математического аппарата должна быть адаптирована к восприятию студентов и аспирантов, в тоже время представлять интерес с точки зрения практического применения.

Опис

Ключові слова

личностно-ориентированное обучение, технологичность, надежность трасс, особистiсно орієнтоване навчання, технологічність, надійність трас, the personal focused training, technological effectiveness, reliability of routes

Бібліографічний опис

Плехова, А. А. Инновационные методики в преподавании прикладной математики / А. А. Плехова, О. Г. Холева // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання