Концепція системи керування пневматичною підвіскою колісних транспортних засобів категорій N3, M3

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто розвиток систем керування пневматичною підвіскою, визначено сучасний стан та місце мехатронних модулів і каналів зв’язку в бортових системах керування колісних транспортних засобів. Представлено концепцію розподіленої системи керування пневматичною підвіскою колісних транспортних засобів визначених категорій з мехатронними модулями. Розглянуті компоненти та алгоритм роботи нової системи керування пневматичною підвіскою.

Опис

Ключові слова

система керування, пневматична підвіска, мехатронний модуль, пневматичний балон, тиск, control system, air suspension, air circuit, air cylinder, pressure, система управления, пневматическая подвеска, пневматический контур, пневматический баллон, давление

Бібліографічний опис

Михалевич, М. Г. Концепцiя системи керування пневматичною пiдвiскою колiсних транспортних засобiв категорiї N3, M3 / Михалевич М. Г., Савченко Є. Л., Гармаш А. А. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 47. - С. 38-43