Переосмислені фраземи оказіонального творення у публіцистичних текстах як об’єкт вивчення під час фахових занять здобувачів передвищої освіти (спеціальності «Журналістика»)

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Халіновська, Л. А. Переосмислені фраземи оказіонального творення у публіцистичних текстах як об’єкт вивчення під час фахових занять здобувачів передвищої освіти (спеціальності «Журналістика») / Л. А. Халіновська // Сучасні тенденції в українській гуманітаристиці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 30 листоп. 2023 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. ‒ Харків : ХНАДУ, 2023. ‒ С. 148‒150.