Формування фінансового потенціалу підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єктом дослідження є процес формування фінансового потенціалу підприємства. Метою дослідження є розробка методики інтегральної оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств та вдосконалення його механізму управління на досліджуваному підприємстві ПАТ «Завод Фрунзе». Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади процесу формування фінансового потенціалу на основі розробки інтегральної оцінки та шляхів удосконалення його механізму на прикладі ПАТ «Завод Фрунзе». У досліджені розкрито роль механізму управління фінансовим потенціалом промислових підприємств. Описано методику проведення інтегральної оцінки фінансового потенціалу промислових підприємств. Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані ПАТ «Завод Фрунзе» тощо. За допомогою використання сучасних методичних підходів щодо формування фінансового потенціалу підприємства запропоновані шляхи удосконалення механізму управління фінансовим потенціалом промислових підприємств, зокрема, на досліджуваному підприємстві ПАТ «Завод Фрунзе. Розроблені в ході роботи теоретичні та практичні рекомендації є ефективними для промислових підприємств, наприклад ПАТ «Завод Фрунзе», й можуть бути практично застосовані в їх діяльності.

Опис

Ключові слова

фінансовий потенціал, потенціал, управління, системний підхід, інтегральна оцінка, механізм, фінансовий результат

Бібліографічний опис

Бондар, Я. Р. Формування фінансового потенціалу підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Бондар Ярослав Романович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 106 с.