Механізм оцінки персоналу підприємства як складова сучасної організації праці

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена питанням оцінки персоналу підприємства. Обґрунтовано необхідність пошуку нових технологій та інструментарію, що забезпечують проведення ефективної оцінки персоналу, виявлення його професійно-особистісного потенціалу і розв'язання завдань, пов'язаних з ефективністю діяльності. Мета статті: Пошук комплексних технологій і якісного інструментарію, що забезпечують проведення ефективної оцінки персоналу. Методика дослідження. В статті розглянуто складові та етапи процедури оцінки персоналу. Керівникам компаній запропоновано враховувати такі особливості управління людськими ресурсами, як самовдосконалення і розвитку персоналу в організації, участь персоналу в прийнятті рішень, а також взаємодію між організацією і персоналом. В рамках взаємної співпраці роботодавця та працівників пропонується регулярний, комплексний взаємоспрямований підхід до оцінки як з боку компанії, так і з боку персоналу. Результати дослідження. Така модель спрямована на реалізацію основного принципу ефективного управління персоналом і полягає у поєднанні економічної і соціальної ефективності. Вона є основою соціально-орієнтованого управління, при якому підхід «співробітники-підлеглі» змінюється на інший підхід – «співробітники-партнери». Наукова новизна результатів дослідження. Зазвичай зворотний зв'язок традиційних процедур оцінки виражається в обговоренні і аналізі результатів оцінки з працівником на заключному етапі оціночної процедури. Оцінка з використанням двосторонньої моделі передбачає повноцінну участь співробітника у процедурах оцінки і вплив на зміну організаційних показників. Таким чином, взаємоспрямована модель заснована на залученні персоналу в процедуру оцінки, і включає, у свою чергу, зворотний зв'язок. Практична значущість результатів дослідження. Розвинена система оцінки персоналу здатна виступити в ролі інтелектуального капіталу фірми.

Опис

Ключові слова

персонал, організація праці, методи оцінки, модель оцінки персоналу, підвищення ефективності, personnel, organization of labour, methods of assessment, model of assessment of personnel efficiency

Бібліографічний опис

Гірман, А. П. Механізм оцінки персоналу підприємства як складова сучасної організації праці / А. П. Гірман, М. О. Бут // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2017. – № 1 (16). – С. 109–113.

Зібрання