Формування процесу доставки тарно-штучних вантажiв автомобiльним транспортом у мiжмiському сполученнi

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню задачі підвищення ефективності процесу доставки тарно-штучних вантажів у міжміському сполученні автомобільним транспортом за рахунок його формування на основі логістичних принципів в умовах технічних, технологічних, інфраструктурних та фінансових обмежень з урахуванням бізнес-інтересів учасників транспортного процесу. В роботі запропонована модель формування повної сукупності альтернативних транспортно-технологічних схем доставки ТШВ у міжміському сполученні автомобільним транспортом, що дозволяє оцінити всі можливі варіанти технологій доставки з урахуванням технічних, технологічних, інфраструктурних та фінансових обмежень. Розроблена модель дозволяє оцінити ефективність використання кожного альтернативного варіанту схеми доставки для кожної окремої заявки та обрати оптимальну, яка дозволить максимально знизити сумарні витрати всіх учасників процесу. Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці методики визначення оптимальних областей використання ТТСД ТШВ у міжміському сполученні та підтверджується актами впровадження на ТОВ «Делівері».

Опис

Ключові слова

транспортно-технологічна схема доставки, автомобільний транспорт, тарно-штучні вантажі, міжміські перевезення, синергетичний ефект

Бібліографічний опис

Шулiка, Ольга Олександрiвна. Формування процесу доставки тарно-штучних вантажiв автомобiльним транспортом у мiжмiському сполученнi : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.01 - транспортнi системи [Електронний ресурс] / Шулiка Ольга Олександрiвна ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2017. - 20 с.

Зібрання