ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проаналізовано сучасний стан та тенденції фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств агропромислового виробництва. З’ясовано, що рівень фінансування є недостатнім для здійснення ефективної реалізації інноваційних проектів виробництва сільськогосподарської продукції. Запропоновано шляхи формування фінансових ресурсів для інноваційно-інвестиційної діяльності товаровиробників. Зокрема, показана можливість фінансування велико-масштабних інноваційно-інвестиційних проектів виробництва сільськогосподарської про-дукції, використовуючи технології такого ефективного фінансового інструменту як проектне фінансування.

Опис

Ключові слова

інновації, фінансування, інвестиційні ресурси, основний капітал, инновации, финансирование, инвестиционные ресурсы, основной капитал, innovations, financing, investment resources, fixed capital

Бібліографічний опис

Мазнєв, Г. Є. Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств / Г. Є. Мазнєв // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. ‒ Харків : ХНАДУ, 2013. ‒ Вип. 22. ‒ С. 72‒81.

Зібрання