Спосiб визначення енергiї границь роздiлу в голчастих зразках з бамбуковою структурою

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб визначення енергії границь розділу в голчастих кристалах з бамбуковою структурою, який відрізняється тим, що значення енергії визначають завдяки вимірюванню параметрів діючого електричного поля на зразок під час його розриву по границі міжзеренного сполучення при об'ємному скануванні в польовому іонному мікроскопі, причому шукану величину розраховують за формулами в залежності від знання відповідних характеристик кристалічної решітки зразка та вимірюваних параметрів: або , де gr - абсолютне значення енергії міжзеренного сполучення; g - поверхнева енергія енергії металу відносно вакууму; а - параметр кристалічної решітки метала; e0 - електрична стала; β - фактор електричного поля, що діє на зразок з радіусом R кривизни його верхів'я з різницею потенціалів U між зразком та екраном; s0 - теоретична межа міцності кристалу.

Опис

Ключові слова

матерiалознавство

Бібліографічний опис

Пат. 93787 Україна, МКИ B82B 1/00. Спосiб визначення енергiї границь роздiлу в голчастих зразках з бамбуковою структурою / Левандовський Борис Iванович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Левандовський Борис Iванович. - N u 2014 05711 ; заявл. 27.05.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. N 19. - 4 с.

Зібрання