2014

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 64
 • Документ
  Регулятор рiвня пiдлоги автотранспортного засобу
  (2014) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович; Леонтьєв, Дмитро Миколайович; Алексєєв, Роман Васильович
  Регулятор рівня підлоги автотранспортного засобу, що включає корпус, рухливо ущільнений шток, механічно пов'язаний з віссю транспортного засобу й керуючий двосідельним клапаном, що відокремлює порожнину вхідного тиску від пропускної порожнини, розділеної поясом золотникового клапана на верхню й нижню порожнини, який відрізняється тим, що в корпусі розташована ущільнена в ньому втулка, у втулці розташований шток та виконані отвір(-и), який(-і) не перекривається(-ються) золотниковим поясом і отвори, які перекриваються золотниковим поясом, всі отвори з'єднані між собою через реактивну порожнину, утворену між втулкою і корпусом, а отвори, що перекриваються золотниковим поясом, розташовані в одній площині.
 • Документ
  Механiзм автоматизованого перемикання передач
  (2014) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерій Іванович; Михалевич, Микола Григорович; Сильченко, Микола Миколайович
  Механізм автоматизованого перемикання передач автотранспортного засобу, що включає в себе електродвигуни, кінематично пов'язані з важелем переміщення вилок перемикання передач, датчиків положення важеля переміщення і електронного блока управління, який відрізняється тим, що в механізмі застосовуються два електродвигуни: силовий і селекторний, причому селекторний електродвигун управляє вибором передачі, а силовий - поворотом важеля перемикання передач.
 • Документ
  Прискорювальний клапан
  (2014) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович; Михалевич, Микола Григорович; Ярита, Олександр Олександрович
  Прискорювальний клапан, що складається з корпусу, клапана впуску-випуску та поршня і розділений клапаном та поршнем на живильну, керуючу та вихідну порожнини, живильна порожнина з'єднана з ресивером, керуюча - з органом керування, вихідна - зі споживачем, який відрізняється тим, що керуюча порожнина з'єднана з вихідною порожниною через дросель.
 • Документ
  Пiдсилювач привода зчеплення автотранспортного засобу
  (2014) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович; Ярита, Олександр Олександрович
  Підсилювач привода зчеплення автотранспортного засобу, що містить силовий елемент, в корпусі якого розташовано поршень, виконаний з можливістю осьового переміщення, утворюючий штокову та атмосферну порожнини, електронний блок, що керує тиском повітря через впускний і випускний електропневмоклапани, та датчик переміщення поршня, який реалізує зворотний зв'язок з електронним блоком керування, який відрізняється тим, що штокова та атмосферна порожнини силового елемента пневматично пов'язані відповідно з силовою та атмосферною порожнинами прискорювального клапана, тиск в керуючій порожнині прискорювального клапана контролюють електронним блоком керування тиском повітря через впускний і випускний електропневмоклапани.
 • Документ
  Блок головних гальмiвних цилiндрiв
  (2014) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович; Залогiн, Максим Юрiйович
  Блок головних гальмівних циліндрів, що складається з двох головних гальмівних циліндрів, кожен з яких складається з корпусу з виконаним в осьовому напрямку глухим отвором, в якому розташований рухливо ущільнений поршень, ущільнення якого формують компенсаційну порожнину і порожнину нагнітання, причому порожнина нагнітання пов'язана з перепускним каналом, перепускні канали обох головних гальмівних циліндрів пов'язані між собою через зворотні клапани, сідло кожного зворотного клапана розташоване в корпусі і кожен зворотний клапан через проміжний елемент має кінематичний зв'язок з профільованою поверхнею поршня, який відрізняється тим, що профільована поверхня поршня кожного головного циліндра розташована в компенсаційній порожнині.
 • Документ
  Пристрiй аварiйного вимкнення зчеплення
  (2014) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович
  Пристрій аварійного вимкнення зчеплення, що містить силовий елемент, модуль керування, у якого є живляча пневмомагістраль і керуюча магістраль, який відрізняється тим, що у живлячій пневмомагістралі послідовно перед модулем керування розташовано аварійний ресивер, який має вхід і вихід, вихід пов'язаний з модулем керування, а на вході встановлено зворотній клапан, який відкривається тільки на впуск повітря в ресивер.
 • Документ
  Насос гiдравлiчного механiзму пiдйому кабiни
  (2014) Богомолов, Вiктор Олександрович; Клименко, Валерiй Iванович; Шуклiнов, Сергiй Миколайович; Залогiн, Максим Юрiйович
  Насос гідравлічного механізму підйому кабіни, що містить корпус, приводний вал, з'єднаний з кривошипом фіксуючим пальцем, поршень, золотник із зворотним клапаном, пробку із запобіжним клапаном, пробку з показником рівня робочої рідини, бак, фільтр, який відрізняється тим, що до конструкції насоса введено механізм фіксації золотника в певному положенні, що складається з як мінімум одного підпружиненого елемента зі сферичним кінцем, розміщеного в корпусі, та відповідного осьового заглиблення в спряженій частині золотника, в нижній частині корпусу виконано отвір, в якому розташована пробка зі всмоктуючим клапаном, а для можливості підключення гідравлічного насоса з електричним приводом підйому кабіни, в цей отвір замість пробки вкручується штуцер підключення нагнітаючої лінії.
 • Документ
  Спосiб визначення наявностi вибухiвки в автомобiлi
  (2014) Сєрiков, Георгiй Сергiйович; Сєрiкова, Iрина Олексiївна; Кубата, Вiталiй Георгiйович; Фролов, Вiктор Якович; Панiкарський, Олександр Сергiйович
  Спосіб визначення наявності вибухівки в автомобілі, за непрозорою оболонкою корпусу автомобіля методом виявлення характерних ознак наявності вибухової речовини за допомогою сканування, який відрізняється тим, що як характерна ознака використовуються характер та послідовність коливань корпусу автомобілю за рахунок еластичності підвіски, що виникають під час проникнення злочинника та встановлення ним вибухівки.
 • Документ
  Iнтелектуальна незалежна система бортової сигналiзацiї транспортного засобу
  (2014) Вовк, Євгенiй Геннадiйович; Рувiнський, Павло Вiталiйович; Тропiна, Альбiна Альбертiвна
  Інтелектуальна незалежна система бортової сигналізації транспортного засобу, що складається з наступних підсистем: система убудованих та додаткових сенсорів; система обробки та фільтрації вхідної інформації від сенсорів; система незалежного джерела живлення; бази даних і зберігання інформації; система незалежного штучного інтелекту; система передбачення ситуації й оповіщення про можливі наслідки; блок керування виконавчими механізмами; система блокування механізмів, система керування приводом і доступом до автомобіля; система 'Help me'; система, яка виконує глобальний пошук власника й оповіщення правоохоронних органів у результаті несанкціонованої спроби доступу до транспортного засобу; комунікаційна система вихідної інформації; система попередньої ідентифікації засобів доступу; система обробки та фільтрації вхідної інформації; система переходу сигналізації в пасивний або активний стан, та має засоби захисту від зовнішнього втручання через глобальну мережу Internet, розпізнавання осіб, незалежну базу зберігання інформації та спеціалізовані методи розрахунку і передбачення ситуацій для запобігання угонам та нанесенню пошкоджень.
 • Документ
  Спосiб визначення обсягiв прибуття та вiдправлення транспортних засобiв до мiського транспортного району
  (2014) Денисенко, Олег Васильович; Колiй, Олександр Сергiйович; Свiчинський, Станiслав Валерiйович
  Спосіб визначення обсягів прибуття та відправлення транспортних засобів до міського транспортного району, що оснований на скануванні гостроспрямованим лазерним променем зони транспортного вузла в точці над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому оптична вісь одного з положень розгортки променя вибирається так, щоб він описував коло на проїжджій частині транспортного вузла в області стоп-ліній всіх його підходів, а друге положення розгортки відповідало відхиленню лазерного променя, при якому радіус другого концентричного кола на поверхні проїжджої частини зменшується на певну задану величину, при цьому зміна положень розгортки здійснюється в реперній точці з високою швидкістю по черзі через кожен період сканування, подальшому прийомі відображених оптичних сигналів фотоприймачами і наступному перетворенні цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип та час пересування транспортних засобів в зоні стоп-лінії, напрямки їх руху по смугах, кількість транспортних засобів і час їх перетинання зони стоп-ліній по всіх смугах руху упродовж певного періоду часу, який відрізняється тим, що сканування також здійснюється по усіх перегонах на границях між сусідніми транспортними районами в поперечному перетині перегонів у двох паралельних площинах таким чином, що при зміні положення кута нахилу променя почергово на кожному періоді сканування на поверхні дороги утворюються дві паралельні лінії з певною дистанцією між ними, після чого здійснюється прийом відображених оптичних сигналів фотоприймачами і наступне перетворення цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип, напрямки їх руху, кількість транспортних засобів і час перетинання ними ліній сканування по всіх смугах руху упродовж певного періоду часу, визначення різниці між кількістю транспортних засобів з урахуванням їх типу, що проїхали границю даного транспортного району у розрізі перегону та кількістю і типом транспортних засобів, що перетнули вхід до транспортного вузла в зоні стоп-лінії, а також різниці між кількістю та типом транспортних засобів, що виїхали з транспортного вузла по цьому перегону в напрямку сусіднього транспортного вузла, та кількістю і типом транспортних засобів, що зафіксовано на границі цього транспортного району, а загальне значення обсягів прибуття та відправлення транспортного району визначається як сума обсягів всіх частин перегонів, які примикають до цього транспортного вузла, причому враховуються тільки ті транспортні засоби, що за час виміру на цих перегонах повністю перетнули зони сканування обох лазерних променів.
 • Документ
  Спосiб визначення повної маси автомобiля та маси вантажу в процесi руху
  (2014) Подригало, Михайло Абович; Абрамов, Дмитрiй Володимирович; Тесля, Володимир Олегович
  Спосіб визначення повної маси ТЗ або його вантажу безпосередньо в процесі його руху в умовах експлуатації, що базується на використанні математичної залежності маси завантаженого автомобіля (або його вантажу) від його прискорень при розгоні з місця на першій та (або) другій та (або) третій передачах в завантаженому стані та без вантажу при однаковому ступені натискання на педаль акселератора, який відрізняється тим, що враховуються повздовжні прискорення ТЗ, які реєструються трикоординатними датчиками прискорення при попередньому проведенні спеціального тестового заїзду спорядженого автомобіля з водієм, маса яких відома, що полягає у розгоні на горизонтальній ділянці дороги з місця на першій та (або) другій та (або) третій передачах, при певному натисканні на педаль акселератора та враховуються повздовжні прискорення ТЗ, які реєструються трикоординатними датчиками прискорення при розгоні завантаженого автомобіля на горизонтальній ділянці дороги з місця на першій та (або) другій та (або) третій передачах, при тому ж самому певному натисканні на педаль акселератора; значення маси завантаженого автомобіля або його вантажу вираховується як середнє арифметичне значень, що визначаються багатократно при різних швидкостях руху продовж всього часу розгону завантаженого автомобіля на першій та (або) другій та (або) третій передачах, що значно підвищує точність результату.
 • Документ
  Спосiб розширення горизонтальної свердловини
  (2014) Пенчук, Валентин Олексiйович; Супонєв, Володимир Миколайович; Белицький, Дмитро Григорович; Олексин, Володимир Iванович; Вiвчар, Станiслав Михайлович
  Спосіб розширення горизонтальної свердловини, що включає утворення піонерної свердловини по проектній осі комунікації, яка прокладається між стартовим і приймальним приямками і одночасну прокладку в ній штанги, яку з'єднують з робочим органом, подальше розширення піонерної свердловини до проектного діаметра руйнуванням ґрунту за допомогою робочого органу і транспортування продуктів руйнування, який відрізняється тим, що до збірної штанги приєднують і обертально-поступальним рухом протягують кільцево-радіальний ніж, який розширює діаметр свердловини зрізанням ґрунтової стружки з ущільнених стінок та торцевої поверхні свердловини, далі зрізаний ґрунт засмоктується у забірний пристрій, прикріплений до кільцево-радіального ножа з тильної сторони, та накопичується у приймальному бункері вакуумної установки, при цьому спорожнення приймального бункера від ґрунту виконується в моменти зняття секції штанги.
 • Документ
  Iнтелектуальна система освiтлення автомобiля
  (2014) Рувiнський, Павло Вiталiйович; Вовк, Євгенiй Геннадiйович; Тропiна, Альбiна Альбертiвна
  Інтелектуальна система освітлення автомобіля, яка складається з камер, що фіксують зображення місцевості незалежно від часу доби, та проектора, що відображає дану інформацію на індикатор лобового скла, з можливістю підсвічування, оснащена світлодіодами для безпосереднього зовнішнього виділення транспортного засобу в темний час доби.
 • Документ
  Молоток Кашкарова модифiкований
  (2014) Мощенок, Василь Iванович; Костiна, Людмила Леонiдiвна; Демченко, Сергiй Володимирович; Толмачов, Сергiй Миколайович; Бiлий, Костянтин Володимирович; Роговой, Сергiй Миколайович
  Молоток Кашкарова модифікований, що містить головку, рукоятку, еталонний стрижень, сталеву кульку (індентор), стакан, пружину, який відрізняється тим, що з метою підвищення точності вимірювань в запропонованій конструкції молотка Кашкарова замість круглих стрижнів використовують квадратні стрижні.
 • Документ
  Система iндивiдуальних комунiкацiй i прийняття складних рiшень
  (2014) Вовк, Євгенiй Геннадiйович; Рувiнський, Павло Вiталiйович; Тропiна, Альбiна Альбертівна
  Система індивідуальних комунікацій і прийняття складних рішень транспортного засобу з людиною, що складається з блока навчання та фільтрації даних, блока обробки та фільтрації інформації з вбудованих в систему сенсорів, блока керування електроприводом сидінь, блока управління аудіо- і відеоапаратурою, блока управління роздільним клімат-контролем, системи штучного інтелекту, управління якою здійснюється через підключення до CAN-шини транспортного засобу.
 • Документ
  Багатовиткова кругова iндукцiйна система для магнiтно-iмпульсного притягання тонкостiнних листових металiв
  (2014) Батигiн, Юрiй Вiкторович; Гнатов, Андрiй Вiкторович; Чаплигiн, Євген Олександрович; Шиндерук, Свiтлана Олександрiвна; Сабокар, Олег Сергiйович
  Багатовиткова кругова індукційна індукторна система для магнітно-імпульсного притягання тонкостінних листових металів - індуктор, яка відрізняється тим, що виконується у вигляді трьох кругових плоских витків, два з яких розташовуються зверху допоміжного екрана, а третій - знизу, причому витки індуктора з'єднуються так, що струм в них протікає в одному напрямку, а товщина допоміжного екрана залишається незмінною уздовж всього перерізу.
 • Документ
  Спосiб виготовлення радiацiйно-безпечних шлаколужних в'яжучих на основi вiдвальних доменних шлакiв i лужних компонентiв
  (2014) Хоботова, Елiна Борисiвна; Калмикова, Юлiя Сергiївна
  Спосіб виготовлення радіаційно-безпечних шлаколужних в'яжучих на основі відвальних доменних шлаків і лужних компонентів шляхом розсіювання на фракції доменного шлаку, подрібнення і перемішування певної фракції шлаку і водного лужного компонента, який відрізняється тим, що виготовлення шлаколужних в'яжучих проводять з використанням у технологічному процесі подрібнених фракцій відвальних доменних шлаків із значним вмістом гідравлічно активних мінералів і низьким рівнем радіоактивності, затвором і перемішуванням шлакового компонента з 20 % розчином NaOH або 42,4 % розчином метасилікату натрію Na2O·nSiO2 або зі содолужним плавом як відходом виробництва.
 • Документ
  Спосiб визначення тривалостi промiжних тактiв свiтлофорного регулювання
  (2014) Денисенко, Олег Васильович
  Спосіб визначення тривалості проміжних тактів світлофорного регулювання, заснований на скануванні двома гостроспрямованими лазерними променями зони перехрестя в точці над його геометричним центром конусним видом розгортки, причому оптична вісь одного з положень розгортки першого променя вибирається так, щоб він описував коло на проїжджій частині перехрестя в області стоп-ліній всіх його підходів, а друге положення розгортки відповідало відхиленню лазерного променя, при якому радіус другого концентричного кола на поверхні проїзної частини зменшується на певну задану величину, при цьому зміна положень розгортки здійснюється в реперній точці з високою швидкістю по черзі через кожен період сканування, а другий промінь розгортки формується у одній площині з першим, але зі зміщенням на півперіоду по колу розгортки, подальшому прийомі відображених оптичних сигналів фотоприймачами і надалі перетворенні цих сигналів в імпульсно-числові коди, за якими визначаються швидкість, тип та час пересування транспортних засобів в зоні стоп-лінії, напрямки їх руху по смугах, кількість транспортних засобів у черзі, час пересування черги зони стоп-ліній по всіх смугах руху упродовж окремих тактів одного циклу світлофорного регулювання, який відрізняється тим, що кути нахилу оптичних осей другого променя, як і першого, змінюють по черзі у реперній точці через кожен період сканування так, щоб радіус другого концентричного кола на вході контрольованої зони зменшувався на певну задану величину, що дозволяє чітко визначити момент в'їзду, швидкість, довжину, тип, кількість і послідовність транспортних засобів, що реально в'їхали в контрольовану зону по кожній смузі руху за період вимірювань, при цьому відстань між вхідною та вихідною межами контрольованої зони відповідає максимальному з можливих зупиночному шляху різного типу транспортних засобів, а потім послідовно визначають тип, точний час та кількість транспортних засобів, які покинули контрольовану зону по кожній зі смуг руху на зелений сигнал світлофору, та наявність транспортних засобів по окремих смугах в контрольованій зоні та в зоні самого перехрестя на момент початку проміжного такту, а момент закінчення проміжного такту формують по моментах, коли останній транспортний засіб, що знаходився в зоні перехрестя, почне перетинати своїм переднім бампером одну з ліній сканування першого променя по смугах руху на виході з перехрестя, але за умови перевірки можливості появи на вході в контрольовану зону нового транспортного засобу на момент початку проміжного такту, зупиночний шлях якого перевищує довжину контрольованої зони.
 • Документ
  Сумiщений дисковий узгоджувальний пристрiй з електродинамiчною демпферною конструкцiєю
  (2014) Батигiн, Юрiй Вiкторович; Гнатов, Андрiй Вiкторович; Трунова, Iрина Сергiївна; Аргун, Щасяна Валiковна; Шиндерук, Свiтлана Олександрiвна; Сабокар, Олег Сергiйович
  Суміщений дисковий узгоджувальний пристрій, що складається з індуктора - вторинної обмотки імпульсного трансформатора струму, виконаного у вигляді циліндричного витка з внутрішнім отвором у вигляді зрізаного конуса, та первинної обмотки виконаної у вигляді плоскої спіралі, яка притискається до вторинної демпферною конструкцією, який відрізняється тим, що з внутрішньої сторони первинної обмотки розміщено диск електродинамічної демпферної конструкції - допоміжний виток вторинної обмотки, в якому збуджуються зусилля, що притискають первинну обмотку до циліндричного витка з внутрішнім отвором у вигляді зрізаного конусу.
 • Документ
  Спосiб магнiтно-iмпульсного притягання металевих об'єктiв сумiщеним дисковим узгоджувальним пристроєм з електродинамiчною демпферною конструкцiєю
  (2014) Батигiн, Юрiй Вiкторович; Гнатов, Андрiй Вiкторович; Трунова, Iрина Сергiївна; Аргун, Щасяна Валiковна; Шиндерук, Свiтлана Олександрiвна; Сабокар, Олег Сергiйович
  Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об'єктів суміщеним дисковим узгоджувальним пристроєм, що полягає в деформуванні заготівки впливом імпульсного магнітного поля з застосуванням індукторної системи, в якій індуктор виконано у вигляді циліндричного витка з внутрішнім отвором у вигляді зрізаного конуса, який являється вторинною обмоткою імпульсного трансформатора струму, а первинна обмотка виконана у вигляді плоскої спіралі, яка притискається до вторинної демпферною конструкцією, який відрізняється тим, що здійснюють притискання, збуджуючи електродинамічні зусилля у допоміжному витку вторинної обмотки, який розміщено за первинною обмоткою.