Інформаційна система організації процесів діяльності структурного підрозділу закладу вищої освіти

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Для підвищення ефективності роботи кафедри, яке викликано постійно зростаючими вимогами до викладачів, за наявності великої кількості поточних робіт, для управління процесами стає доцільною інформатизація процесу діяльності такого структурного підрозділу закладу вищої освіти, як кафедра, яка має включати планування робіт, моніторинг керівником підрозділу своєчасного виконання робіт згідно із планом та формування звітів. Метою виконання дипломної роботи магістра є обґрунтування актуальності даної теми та розробка функціональних модулів інформаційної системи організації процесів діяльності структурного підрозділу закладу вищої освіти. Розробки проводилися у середовищі Visual Studio на мові програмування C# разом з технологією WPF. Це середовище та мова програмування дозволяють розробити інформаційну систему, що буде стабільно функціонувати та мати зручний і привабливий інтерфейс. В результаті роботи було сформульовано концепцію проекту та визначені його границі, розроблено вимоги до інформаційної системи, що розробляється в цілому та для усіх модулів, розроблена архітектура інформаційної системи, розроблені діаграми, які показують взаємодію модулів у системі, виконана програмна реалізація основних модулів системи.

Опис

Ключові слова

інформаційні системи, мікросервіси, вимоги, net, WPF, кафедра, функціональний модуль

Бібліографічний опис

Коротач, Ю. Б. Інформаційна система організації процесів діяльності структурного підрозділу закладу вищої освіти : дипломна робота … магістра : 122 Комп’ютерні науки / Коротач Юрій Борисович . – Харків : ХНАДУ, 2021. – 84 с.