Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Реалізація та дослідження пристосованості штучного інтелекту на прикладі відеоконтенту симулюючих авто-тренажерів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Камазін, Сергій Сергійович
  Об’єктом дослідження є способи класифікації та порівняння ігор з точки зору пристосування (ворожого) ШІ-NPC до гравця-людини. Метою дослідження є знайти зв’язок між складною адаптивністю ШІ в іграх та успіхом таких ігор серед гравців і критиків. Техніка дослідження передбачає ретельне дослідження штучного інтелекту у відеоіграх, з особливим акцентом на тому, наскільки поведінка NPC адаптується до взаємодії гравців. Дослідження призвело до створення системи категоризації ігор на основі складності систем контролю та їхньої здатності змінювати якіндивідуальну, так і колективну поведінку суперників. Крім того,досліджувався зв’язок між складністю гри та популярністю.
 • Документ
  Підхід до розробки системи інтерактивної взаємодії для роботи з 3D-моделями
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Борисенко, Артем Іванович
  Об’єкт дослідження – тривимірні моделі у браузері, інтерактивна взаємодія з 3D моделями. Предмет дослідження − перспективні інструменти розробки інтерактивного веб-додатку для роботи з 3D моделями. Мета роботи – розробка інтерактивного веб-додатку заснованого на використанні технології WebGL для роботи з 3D моделями на базі можливостей сучасних браузерів. Основні завдання та характеристики бажаних результатів (наукові або практичні) – провести аналіз існуючих систем роботи з тривимірними моделями на базі веб-переглядача; інформаційно-презентаційної системи для роботи з тривимірними моделями; розробка схеми функціонування та програмного забезпечення для веб-сторінки; розробка схеми функціонування та програмного забезпечення для веб-серверу; дослідження з охорони праці робітника, що використовує ПК.
 • Документ
  Створення програмного продукту для моделювання поширення хвиль в плазмово-металевих структурах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Споров, Олександр Євгенович
  Метою дипломної роботи є створення програмного продукту для проведення моделювання поширення та загасання електромагнітних хвиль в плазмово-металевих структурах, що використовуються як розрядні камери для підтримки розрядів та в приладах плазмової електроніки. Об’єкт дослідження – процеси поширення та загасання електромагнітних хвиль в плазмово-металевих структурах. Предмет дослідження – інформаційно-технічна система моделювання процесу поширення хвилі в плазмово-металевій структурі. Дипломна робота присвячена проектуванню, реалізації та тестуванню програмного продукту для моделювання поширення та загасання електромагнітних хвиль в плазмово-металевих структурах на прикладі задачі підтримки газового розряду власними хвилями структури. Розроблений програмний продукт був застосований для дослідження впливу параметрів системи на аксіальний профіль густини плазми з метою надання рекомендацій щодо вибору робочих режимів. Результатами виконання дипломного проекту є розроблений програмний продукт та результати моделювання аксіального профілю густини плазми, що підтримується власною хвилею плазмово-металевої структури.
 • Документ
  Розробка Yolo системи розпізнавання з використанням нейротехнологій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Уварова, Дар'я Володимирівна
  В роботі були розглянуті особливості технологій які використовуються при виявленні об’єктів. Проаналізовано підходи до виявлення об’єктів у відеопотоці в реальному часі. Проведено аналіз особливостей функціонування і сфер застосування алгоритмів розпізнавання, виявлено їхні основні переваги та недоліки. Сформовано вхідний набір даних для навчання нейронної мережі. Налаштовано нейрону мережу для інтелектуальної системи розпізнавання. Розроблено експерименти розпізнавання об’єктів YOLO системою розпізнавання на базі нейронних мереж. Мета роботи – дослідження особливостей та перспектив використання систем розпізнавання з використанням нейронних мереж. Об’єктом дослідження є процес прийняття рішень в інтелектуальній системі розпізнавання на базі нейронних мереж. Предмет дослідження – моделі, методи, технології розпізнавання даних в інтелектуальній системі відеоспостереження на базі нейронних мереж.
 • Документ
  Програмно-апаратне забезпечення системи реєстрації характеристик випромінювання антен
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Хруслов, Максим Михайлович
  Дипломна робота присвячена створенню програмно-апаратного комплексу для реєстрації характеристик випромінювання антен. Для демонстрації роботи комплексу використовується безехова камера з поворотним пристроєм та необхідною апаратурою для вимірювання. Результатами виконання дипломного проекту є діаграми спрямованості та варіанти їх обробки для різних типів антен. Метою роботи є створення простого та доступного програмно-апаратного комплексу, який надає широкий спектр можливостей щодо дослідження діаграм спрямованості випромінювачів. Об’єкт дослідження це процес розробки та створення програмно-апаратного комплексу аналізу експериментальних даних дослідження антен. Предметом дослідження роботи виступають методи та алгоритми передачі, обробки та аналізу даних.
 • Документ
  Проєктування та розроблення інформаційною системи соціальної взаємодії
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Сєркін, Роман Олександрович
  Об’єкт дослідження – інформаційна система соціальної взаємодії. Предмет дослідження – інформаційні технології розробки інформаційної системи соціальної взаємодії Метою роботи є проектування та розробка бекенд частини інформаційної системи соціальної взаємодії. Бажані результати – спроектувати та розробити бекенд частину інформаційної системи соціальної взаємодії, що дозволить користувачам мати можливість працювати з інформаційною системою. Проведено аналіз існуючих методів проектування веб-застосунків та обґрунтування вибору засобів розробки. Застосовано технології об’єктно-орієнтованого програмування для розробки програмного забезпечення. Програмне забезпечення реалізовано у клієнт-серверній архітектурі. Для розробки обрано середовище IntelliJ IDEA 2022 та мова програмування Java, що зробить веб-застосунок кросплатформним.
 • Документ
  Технологія розподіленого доступу для інформаційного web-порталу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Матвієнко, Антон Олегович
  В кваліфікаційній роботі були розглянуті особливості технологій які використовуються при розробці сайтів. Також були розглянуті різноманітні теоретичні аспекти та підводних каменів при розробці сайтів. Були проаналізовані нові тенденції front-end та back-end, проаналізовані аналоги, знайдено їх недоліки, за допомогою яких було створено веб-сайт згідно із заявленим технічним завданням. Об'єкт дослідження – процес створення технології розподіленого доступу для інформаційного web- порталу. Мета роботи – розробка веб-додатку який дозволить організувати технологію розподільного доступу користувачів до Web-порталу. Предмет дослідження – інформаційно-навчальний web-портал створений з допомогою технології розподіленого доступу інформаційного web-порталу.
 • Документ
  Розробка хмарної системи обліку текстових та аудіо книг з доступом на ОС Android та ІOS
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Іващенко, Микита Олександрович
  В роботі розглянуті особливості роботи з текстовими та аудіо файлами книг, проведений порівняльний аналіз існуючих аналогів проектованого ПЗ, і визначено оптимальні засоби для реалізації основних функцій ПЗ. Мета – розробка хмарної системи обліку текстових та аудіо книг з доступом на ОС Android та ІOS. Об’єкт дослідження – сучасні хмарні архітектури та методи побудови клієнт-серверних систем для бізнесу. Предмет дослідження – хмарна система обліку текстових та аудіо книг, крос-платформні додатки та принципи і механізми їх реалізації. Завдання – провести аналіз сучасних хмарних систем та сумісних із ними технологій; обґрунтувати доцільність та актуальність розробки такої системи; розробити та описати її архітектуру; розробити програмне забезпечення на основі описаної архітектури та привести результати роботи цілої системи. Також була створена база даних із таблицями, необхідними для роботи з основним функціоналом веб-додатку, створено керівництво користувача, демонстрації роботи ПЗ, наведені особливості процесу реалізації запитів до API веб-додатку.
 • Документ
  Технології просування веб-сайту в мережі Інтернет
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Рафальський, Олександр Юрійович
  У дипломної роботі студента Рафальського О.Ю. розглянуто актуальну проблему створення систем для просування веб-сайту в мережі Інтернет. Автор зосередив свою увагу на загальних проблемах використання ефективних технологій Інтернет-маркетингу для підвищення ефективності веб-сайту, та визначив перспективні інструменти інтернет-маркетингу та засоби аналізу трафіка. Був проведен аналіз концепції автоматизації просування веб-сайту у мережі Інтернет. Також був розроблен механізм динамічної заміни контенту та інтегрування каналів зв’язку з CRM та мобільною АТС. Автор аналізує функції, види існуючих методів інтернет-маркетингу та аналізу трафіка. Основна увага в роботі приділена підключенню сайту до системи аналітики Google Analytics за допомогою Google Tag Manager. Також в роботі проведен аналіз надійності та техніко-економічне дослідження розробки.
 • Документ
  Застосування комп’ютерного зору для розпізнавання обличчя людини
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Кньовець, Валентин Святославович
  У кваліфікаційній роботі студента Кньовця В. С. розглянуто актуальну проблему створення систем комп'ютерного зору. Автор зосередив свою увагу на загальних проблемах сучасних комп’ютерних систем комп'ютерного зору, використання їх на транспортно-дорожньому комплексі, та визначив концепцію їх створення. Був проведен аналіз концепції створення систем комп'ютерного зору, особлива увага приділялась математичному та програмному забезпеченню. Також було розроблено програмне забезпечення для виявлення об’єктів на відеозображенні. Автор аналізує концепії побудови систем комп'ютерного зору, принципи їх створення. Основна увага в роботі приділена розробці програмного забезпечення для розпізнавання об’єктів на відеозображенні. Також в роботі проведен аналіз надійності та техніко-економічне дослідження розробки.
 • Документ
  Проектування та розроблення інтерфейсу інформаційної системи соціальної взаємодії
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Хованова, Анастасія Миколаївна
  Мета роботи - аналіз особливостей проектування та практичного прототипування інформаційної системи соціальної взаємодії. Об'єкт дослідження – інтерфейс інформаційної системи соціальної взаємодії. Предмет дослідження – інформаційні технології для реалізації інтерфейсу інформаційної системи соціальної взаємодії. Бажані результати – розробити інтерфейс інформаційної системи соціальної взаємодії, що дозволить користувачам мати можливість отримувати або надавати волонтерську допомогу. Це дозволить досягти вирішення таких питань: - підвищити ефективність пошуку надання та отримання волонтерської допомоги; - додавати та контролювати свої оголошення завдяки особистому кабінету; - оптимізувати роботу військових, волонтерів та волонтерських організацій, цивільних осіб та ін.
 • Документ
  Проєктування та розроблення конструктора контенту для навчального програмного забезпечення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022) Котенко, Богдан Олександрович
  Використання інформаційних та комп'ютерних технологій вже довгий час має сильний вплив на широкий спектр різних галузей діяльності людини. Галузь навчання також не є винятком. У даній роботі розглядається процес розробки застосунку для створення контенту для навчального програмного забезпечення. Об’єкт дослідження – процес розробки програмного забезпечення. Предмет дослідження – конструктор контенту для навчального програмного забезпечення. Метою роботи є розробка конструктор контенту для навчального програмного забезпечення. Проведено аналіз популярності використання операційних систем в IT спільноті та на її основі було обрано фреймворк для розробки. Проведено огляд способів зберігання даних та способів їх передачі. Проаналізовано засоби конструювання тестувань. Проведено структуризацію застосування. Застосовано технологію об'єктно-орієнтованої (C#) розробки застосунку з використанням конструктора WinForm для створення інтерфейсу, реалізовано збереження даних за допомогою бази даних SQLite та їх поширення за допомогою Github. Проведено функціональне тестування застосунку на основі складених тест-кейсів, що підтверджують відповідність застосунка необхідним вимогам. Для розробки було використане середовище Visual Studio 2022 для платформи Windows з фреймворком .NET Framework з конструктором інтерфейсу WinForm з використанням об'єктно-орієнтованої мови C#.
 • Документ
  Інженерія складних програмних систем. Сайт з прокату квадроціклів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Андросов, Тарас Сергійович
  При вирішенні поставленого завдання було проведено дослідження мов та середовищ програмування для розробки веб-сайту. Розроблено інтерфейс та логіку інтерактивного веб-сайту. Практична цінність полягає в тому, що число потенційних користувачів в найближчі роки буде тільки збільшуватися і розроблений веб-сайт представляє ідеальну платформу для вирішення вигідного та активного відпочинку для всієї родини, друзів та колег. Результати роботи можуть бути використані у будь-якому комерційному або інформаційному напрямку для подальшого розширення та розвитку бізнесу з прокату квадроциклів.
 • Документ
  Інженерія складних програмних систем. Забезпечення працездатності комп’ютерних мереж АКС
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Середа, Юлія Олегівна
  Науковий результат полягає у доведенні доцільності розробки програмної платформи програмного забезпечення автомобільних комп’ютерних систем - АКС за технологією WEB та переходу до ІТ Іndustry 4.0. Практичний результат передбачає у самостійному отриманні знань та вмінь магістра фаху 122 (комп’ютерні науки) з технічної підготовки архітектури, функціонування, комунікаційного устаткування та рекомендацій (інструктивного супроводження) з системного адміністрування автомобільної телематики в задачах розподілу комп’ютерного ресурсу.
 • Документ
  Інформаційні технології для підвищення ефективності міжбанківських систем
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Попова, Анжела Миколаївна
  Мета роботи – розроблення методів, алгоритмів та програмних засобів побудови інформаційно-управляючої системи для підвищення ефективності міжбанківських систем в сучасних умовах. Отримані під час дослідження дані дозволяють об'єктивно оцінити вплив групи економічних, технічних, технологічних, організаційних та інноваційних чинників функціонування та розвитку системи електронних міжбанківських розрахунків.
 • Документ
  Розробка програмного засобу підсистеми керування із застосуванням матриці доступу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Кравчина, Сергій Владиславович
  Метою роботи є дослідження й аналіз систем розмежування доступу, їх використання для побудови і реалізації моделі розмежування доступу в розподілених, та звичайних системах хешування даних та підвищення безпеки систем, що використовують такі системи . Результати роботи можуть бути використані у у будь-якому закладі, де є ПК загального доступу і треба зробити розмежування прав доступу для різних користувачів. Дану програму можна використати в компанії "Adelina Call-Centre", для розмежування прав доступу до ПК для користувачів різних категорій, такі як: operator, team-leader, supervisor. Дані користувачі ПК будуть мати різні права доступу, зчитування та зміни інформації.
 • Документ
  Інженерія складних програмних систем. WEB рішення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Чернова, Анастасія Владиславівна
  Науковий результат полягає у доведенні доцільності розробки програмної платформи програмного забезпечення автомобільних комп’ютерних систем - АКС за технологією WEB та переходу до ІТ Іndustry 4.0. Практичний результат передбачає у самостійному отриманні знань та вмінь магістра фаху 122 (комп’ютерні науки) з технічної підготовки архітектури, функціонування, комунікаційного устаткування та рекомендацій (інструктивного супроводження) з системного адміністрування автомобільної телематики в задачах розподілу комп’ютерного ресурсу.
 • Документ
  INDUSTRY 4.0 в задачах просторово часової орієнтації автомобільного транспорту
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Стадольський, Роман Михайлович
  Науковий результат полягає у доведенні доцільності розробки програмної платформи програмного забезпечення автотрансферу за технологією WEB та переходу до ІТ industry 4. Практичний результат передбачає застосування програмної інженерії у розвитку нових стартапів з об'єднання внутрішньої та зовнішньої телематки АКС, самоорганізації та мехатронізації автомобільної електроніки. Прогнозним припущенням досягнення мети, визначеної в АВР, є застосування її результатів автомобільними транспортними комерційними та державними, приватними компаніями і фізичними особами України.
 • Документ
  Інженерія складних програмних систем. Комп’ютерна інженерія та віртуальна логістика АКС
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Пронін, Сергій Вікторович
  Науковий результат полягає у доведенні доцільності розробки програмної платформи із створення та експлуатації автомобільних комп’ютерних систем - АКС за технологією WEB та переходу від WED 1- 4 до промислового підходу, проблемам та перспективам використання ІТ Іndustry 4.0. на автомобільному транспорті. Практичний результат передбачає у самостійному отриманні знань та вмінь магістра фаху 122 (комп’ютерні науки) з технічної підготовки архітектури, функціонування, комунікаційного устаткування та рекомендацій (інструктивного супроводження) з системного адміністрування автомобільної телематики в задачах розподілу комп’ютерних ресурсів автотрансферу (перевезення пасажирів та вантажу.
 • Документ
  Інженерія складних програмних систем. Клієнтська частина транспортного порталу (ikt.khadi.kharkov.ua)
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Беспалий, Володимир Павлович
  Науковий результат полягає у доведенні доцільності розробки програмної платформи програмного забезпечення автомобільних комп’ютерних систем - АКС за технологією WEB та переходу до ІТ Іndustry 4.0. Практичний результат передбачає у самостійному отриманні знань та вмінь магістра фаху 122 (комп’ютерні науки) з технічної підготовки архітектури, функціонування, комунікаційного устаткування та рекомендацій (інструктивного супроводження) з системного адміністрування автомобільної телематики в задачах розподілу комп’ютерного ресурсу.