Моделі вибору обладнання для СТО в умовах невизначеності.

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено огляд сучасного обладнання для СТО легкових автомобілів. Проведено аналіз критеріїв, які використовуються для вибору обладнання для СТО легкових автомобілів. Розроблено моделі вибору обладнання для СТО легкових автомобілів в умовах невизначеності вхідної інформації. Наведено приклади вибору обладнання для СТО легкових автомобілів.

Опис

Ключові слова

альтернатива, експертні методи, критерії, матриця попарних порівнянь, метод аналізу ієрархій, обладнання

Бібліографічний опис

Клусович, А. В. Моделі вибору обладнання для СТО в умовах невизначеності : дипломна робота … магістра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Клусович Артем Валерійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 80 с.