Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 72
 • Документ
  Модель системи технічного зору автономної будівельної машини
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Галіцейський, Дмитро Андрійович
  Об’єкт роботи – процес керування приводом лазерної системи технічного зору будівельно-дорожньої машини (БДМ). Предмет роботи – модель приводу лазерної системи технічного зору БДМ. Мета роботи – підвищення якості роботи лазерної системи технічного зору будівельно-дорожньої машини за рахунок робастного керування приводом лазера. Розглянуто типи та БДМ. Проведено аналіз видів систем технічного зору на БДМ та функцій, що ними виконуються. Показано, що одним з розповсюджених типів систем технічного зору, що знайшли застосування на БДМ є лазерні системи технічного зору. Підвищення ефективності лазерної системи технічного зору пов'язане з точністю та швидкістю позиціювання лазерного променя. З цією метою проведено ідентифікацію параметрів моделі приводу лазерної системи технічного зору. Синтезовано класичний ПД-регулятор приводу лазерної системи технічного зору, що задовольняє висунутим вимогам щодо якості перехідного процесу. Проведена оцінка робастних властивостей отриманої системи керування приводом показала значну залежність її динамічних властивостей від варіації значень параметрів моделі приводу. Синтезовано робастний регулятор, що поєднує в собі простоту реалізації класичного регулятора зі слабкою чутливістю до наявності невизначеностей.
 • Документ
  Використання метаевристичних алгоритмів при керуванні будівельно-дорожніми машинами. Частина 2. Керування робочим обладнанням екскаватора.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Барсуков, Дмитро
  Об’єкт роботи – процес керування робочим обладнанням екскаватора. Предмет роботи – система автоматичного керування робочим обладнанням екскаватора. Мета роботи – підвищення ефективності та безпеки робочого процесу екскаватора шляхом автоматизації робочого обладнання. В роботі проведено аналіз екскаватора як об’єкта автоматизації та сучасних систем автоматизації робочого обладнання; побудовано кінематичну модель робочого обладнання екскаватора та лінеаризовану модель динаміки гідроприводу робочого обладнання екскаватора; у пакеті Simulink побудовано імітаційну модель робочого обладнання екскаватора; за допомогою методу рою часток отримані оптимальні значення параметрів ПІД-регулятора для керування робочим обладнанням екскаватора. Результати моделювання показали високу якість перехідного процесу.
 • Документ
  Модель вибору технічного забезпечення GPS моніторингу бульдозеру
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Корольов, Валерії
  У даній проведено огляд сервісів GPS моніторингу бульдозеру. Проведено огляд і аналіз засобів, що забезпечують технічну складову GPS моніторингу бульдозеру. Проведено огляд і аналіз методів багатокритеріальної оцінки. Розроблено структурну модель інформаційної технології GPS моніторингу бульдозеру. Розроблено модель вибору технічного забезпечення GPS моніторингу бульдозеру та отримані результати прикладу її застосування.
 • Документ
  Модель вибору мережевого обладнання офісу дорожньо-будівельної організації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Прачик, Владислав
  У даній роботі проведено аналіз моделей мережевого обладнання офісів, обґрунтовано актуальність теми та наукових задач, сформульовані мета і задачі дослідження, об'єкт, предмет і методи дослідження. Розглянуті задачі вибору мережевого обладнання офісу дорожньо-будівельної організації, обґрунтовано необхідність урахування нечіткої інформації. Розроблено інформаційну технологію вибору мережевого обладнання офісу дорожньо-будівельної організації, що дозволяє структурувати процес проектування і визначити послідовність проектних процедур. Оскільки часткові критерії мають нечіткі параметри і є різнорідними, то основним етапом є вибір моделей багатокритеріальної оптимізації в умовах нечіткої інформації. Розроблено моделі часткових задач проектування вибору мережевого обладнання офісу дорожньо-будівельної організації. В четвертому розділі розроблено програмні модулі (ПМ) вибору мережевого обладнання офісу дорожньо-будівельної організації.
 • Документ
  Модель вибору програмного забезпечення логістичного підприємства
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Щепетільніков, Станіслав
  В першому розділі проведено аналіз логістичної системи підприємства та проведено аналіз критеріїв вибору програмного забезпечення для логістичних підприємств. В другому розділі розроблено інформаційну технологію вибору програмного забезпечення логістичного підприємства. В третьому розділі розроблено модель вибору програмного забезпечення логістичного підприємства; В четвертому розділі реалізовано розроблену модель.
 • Документ
  Модель вибору інструментальних засобів розробки мобільних додатків
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Матвєєв, Павло
  В першому розділі проведено аналіз проблеми вибору інструментальних засобів розробки мобільних додатків. В другому розділі проведено аналіз алгоритмів нечіткого виведення. В третьому розділі розроблено модель вибору інструментальних засобів розробки мобільних додатків за допомогою різних методів. В четвертому розділі реалізовано розроблену модель.
 • Документ
  Модель вибору програмного забезпечення для GPS моніторингу за дорожньою технікою
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Сухомлінов, Валерій
  Виконали огляд і аналіз програмного забезпечення для GPS моніторингу за дорожньою технікою. Провели огляд і аналіз принципу роботи системи супутникового моніторингу. Розробили інформаційну технологію вибору програмного забезпечення для GPS моніторингу за дорожньою технікою. Розробили модель вибору програмного забезпечення для GPS моніторингу за дорожньою технікою. Розробили схему бази даних інформаційної системи для GPS моніторингу за дорожньою технікою. Вибрали програмну архітектуру проекту інформаційної системи GPS моніторингу за дорожньою технікою.
 • Документ
  Модель вибору серверів data-центру системи моніторингу транспортних потоків
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Дмитрук, Микита
  В першому розділі проведено аналіз проблеми вибору серверів data-центру системи моніторингу транспортних потоків. В другому розділі розроблено інформаційну технологію вибору серверів data-центру системи моніторингу транспортних потоків. В третьому розділі розроблені моделі вибору серверів data-центру системи моніторингу транспортних потоків. В четвертому розділі представлено приклад застосування розробленої моделі.
 • Документ
  Моделі синтезу елементної бази системи управління фрезерувального станку з ЧПУ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Собіна, Сергій
  Удосконалення цифрових систем управління верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ) націлене на підвищення якісних характеристик обробки деталей. З множини існуючих типів та видів технічних засобів, що складають багаторівневі контури управління, постає задача синтезу елементів системи управління. Мета роботи - підвищення ефективності функціонування фрезерувальних верстатів з ЧПУ за рахунок розробки моделі параметричного синтезу елементної бази його системи управління. Об'єктом дослідження є елементна база системи управління фрезерувального верстату з ЧПУ. Предметом є моделі параметричного синтезу елементної бази систем управління верстату з ЧПУ. Задача дослідження вирішується методом параметричного синтезу та багатокритеріальної оптимізації. В роботі проведен аналіз існуючих систем управління верстатів з ЧПУ для вирішення задач позиціонування. Розглянуто методи вибору раціонального рішення з лінійки можливих, метод багатокритеріальної оцінки. Розроблено узагальнену модель, що на відміну від існуючих дозволяє з єдиних критеріальних позицій комплексно вирішити завдання системного синтезу верстатів з ЧПУ багатьма критеріями. Проведена декомпозиція на часткові завдання та визначена послідовність їхнього рішення. Розроблені моделі рішення часткових завдань, проведена реалізація у MS Excel. Проведено порівняльний аналіз систем управління верстатів з ЧПУ.
 • Документ
  Моделі проектування роботизованого маніпулятору на базі інтелектуальної системи
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Холенко, Юрій
  Інтелектуальна елементна база сучасних роботизованих маніпуляторів великих роботехнічних комплексів дозволяє з мінімальними витратами реалізувати високоефективні розробки в галузі робототехніки. Процес інтелектуалізації технічного обладнання, машин та агрегатів починається з вибору засобів, здатних приймати рішення при невизначеності вхідної інформації. Метою дослідження є підвищення ефективності функціонування роботизованого маніпулятору за рахунок раціонального вибору елементної бази інтелектуальної системи управління. Об'єктом дослідження є елементна база системи управління роботизованого маніпулятору. Предметом є моделі проектування роботизованого маніпулятору на базі інтелектуальної системи. Задача дослідження вирішується методом параметричного синтезу та багатокритеріальної оптимізації. В роботі проведено аналіз існуючих систем управління роботизованими маніпуляторами. Розглянуто інтелектуальні системи управління та методи вибору раціонального рішення з лінійки можливих. Розроблено моделі вибору елементної бази. Проведена реалізація у MS Excel. Проведено порівняльний аналіз та моделювання у середовищі Proteus.
 • Документ
  Моделі вибору компонентів інтелектуального модуля БДМ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Щур, Роман
  Розглядається задача проектування інтелектуального модуля системи управління будівельно-дорожньою машиною (БДМ). Сучасне машинобудування характеризується спрощенням і полегшення керування завдяки впровадженню нової елементної бази, інтелектуальних модулів. Інтелектуальний модуль системи управління вирішує задачі контролю параметрів робочих органів БДМ. Метою роботи є підвищення ефективності функціонування БДМ за рахунок вибору компонентів інтелектуального модуля системи управління. Об’єкт дослідження – інтелектуальний модуль системи управління БДМ. Предмет дослідження - моделі вибору компонентів інтелектуального модуля системи управління БДМ. Методи дослідження базуються на аналітичному аналізі, синтезі систем управління складними об’єктами, на методах прийняття рішення у багатокритеріальній ситуації, методах моделювання роботи систем управління БДМ. Виявлено основні вимоги щодо компонентів інтелектуального модуля системи управління БДМ. Розроблено математичні моделі вибору та обрано компоненти засобів контролю параметрів робочого органу БДМ. Проведено техніко-економічне обґрунтування задач дослідження. Промодельовано робочий процес БДМ у середовищі Proteus.
 • Документ
  Використання метаевристичних алгоритмів при керуванні будівельно-дорожніми машинами. Частина 1. Планування руху будівельної машини.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Зеленько, Аліна
  Об’єкт роботи – процес визначення оптимального шляху БДМ. Предмет роботи – модель підсистеми керування БДМ, що визначає її оптимальний шлях. Мета роботи – підвищення ефективності виконання БДМ робочих процесів шляхом планування оптимальних траєкторії її руху. Виконано аналіз БДМ як об’єктів автоматизації, розглянуто їх класифікацію. Показана схожість завдань планування оптимального руху БДМ будівельним майданчиком з аналогічним завданням автономних мобільних роботів. Обґрунтовано доцільність використання мурашиного алгоритму для визначення оптимального шляху БДМ будівельним майданчиком. Розроблено структурну схему системи планування руху БДМ. Створено макет роботизованої БДМ та побудовані для нього рівняння кінематики та динаміки. У пакеті MATLAB розроблено програмне забезпечення, що моделює процес планування оптимального шляху БДМ.
 • Документ
  Моделі вибору мультимедійних засобів для навчального процесу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ільге, Олександр
  Об’єктом дослідження є процес вибору мультимедійних засобів для навчального процесу. Предметом дослідження є розробка моделей вибору мультимедійних засобів. Метою даної роботи є підвищення ефективності навчальних процесів за рахунок доцільного вибору мультимедійних засобів. Для досягнення мети: проведений аналіз предметної області; обрано доцільний метод для побудови моделі вибору мультимедійних засобів; побудована модель вибору програмних засобів створення навчального відеоконтенту; модель реалізована в середовищі MS Excel. Подано загальну характеристика мультимедіа – технологій, обрано їх класифікацію, визначено їх складові. Проведено огляд програмних засобів створення мультимедіа, проаналізовано програмні засоби створення відео, сформульовано критерії вибору доцільного варіанта. Розглянуто склад апаратних мультимедійних засобів, визначено вимоги до їх найбільш важливого елемента – інтерактивної дошки. Проаналізовано існуючи методи прийняття рішень і для здійснення побудови моделей вибору програмних та апаратних мультимедійних засобів обрано доцільний варіант – метод аналізу ієрархій. Розроблено структурну ієрархічну модель вибору програмних засобів створення відеоконтенту для навчального процесу. На основі структурної ієрархічної моделі побудовано матриці попарних порівнянь, перевірено їх узгодженість і розраховано вагові коефіцієнти. Обчислено узагальнені вагові коефіцієнти і обрано доцільний варіант – програмний продукт Adobe Premiere Pro. Побудовано структурну ієрархічну модель вибору інтерактивної дошки для мультимедійного класу і визначено перелік альтернатив.
 • Документ
  Вибір запасних частин вантажівок для дорожнього будівництва в умовах невизначеності
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Курашов, Костянтин
  Об'єкт дослідження - процес підтримки в робочому стані вантажної техніки для дорожнього будівництва. Предмет дослідження - процес вибору запасних частин для вантажівок, які використовуються в дорожньому будівництві. Метою роботи є розробка моделі вибору запасних частин для вантажних автомобілів в умовах невизначеності. Для досягнення мети: проведений аналіз предметної області; виявлені критерії вибору; обраний відповідний метод; сформована ієрархічна модель для задачі вибору запасних частин; реалізована модель, та отримано рішення - альтернатива з максимальним узагальненим коефіцієнтом. Проведено аналіз предметної області, визначено мету, об’єкт та предмет дослідження, описані основні типи вантажівок в дорожньому будівництві, виявлені критерії вибору запчастин. На основі аналізу методів прийняття рішень розглянута класифікація наявних підходів до вирішення задачі та був обраний метод аналізу ієрархій. В якості мови програмування обрано мову Python з відповідними бібліотеками. Сформована ієрархічна модель для задачі вибору запасних частин вантажних автомобілів. В обраному програмному середовищі модель реалізована через обчислення вагових коефіцієнтів та індексів узгодженості для всіх рівнів ієрархії з подальшим синтезом узагальнених коефіцієнтів для кожної альтернативи. В якості рішення обрана альтернатива з максимальним узагальненим коефіцієнтом.
 • Документ
  Інтелектуальна ідентифікація пошкоджень дорожнього покриття
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Марушев, Майкл
  Мета даної роботи - розробка моделі оцінки стану дорожнього покриття за показниками, зібраними з множини мобільних пристроїв-акселерометрів. Об'єкт дослідження - процес підтримки в робочому стані дорожнього покриття. Предмет дослідження - автоматизація процесу діагностики стану дорожнього покриття непрямими інструментальними методами. Проведений аналіз предметної області та обрано доцільний метод для побудови моделі штучного інтелекту. Побудована модель інтелектуальної ідентифікації пошкоджень дорожнього покриття. Проведено моделювання, отримані його результати та зроблена їх чисельна оцінка.
 • Документ
  Система підтримки прийняття рішень на АБЗ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Цимух, Ігор
  Об’єкт дослідження – процеси розробки систем підтримки прийняття рішень. Предмет дослідження – технологія аналізу та оцінки техногенного впливу АБЗ на навколишнє середовище. Мета дослідження – зниження техногенного впливу АБЗ на навколишнє середовище за рахунок розробки систем підтримки прийняття рішень. В результаті виконання отримані наступні результати: проведено аналіз проблем проектування СППР; проведено аналіз структури СППР та апаратного і програмного забезпечення СППР; розроблена структурна модель комп'ютерної технології підтримки прийняття рішень для зниження впливу АБЗ на навколишнє середовище; обґрунтований метод МАЇ та побудовані ієрархічні структури для визначення вагових коефіцієнтів елементів ієрархій; розроблений алгоритм функціонування системи; розроблена комп’ютерна технологія для аналізу та оцінки техногенного впливу АБЗ в умовах невизначеності вихідної інформації. Розроблено систему, яка дозволяє знизити техногенний вплив АБЗ за рахунок впровадження інноваційної технології аналізу та оцінки техногенного впливу АБЗ.
 • Документ
  Розробка системи управління рухом транспортного засобу у заданому напрямку
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шаповал, Андрій
  В роботі були розглянуті питання автоматизованого водіння транспортними засобами. Для цього були розглянуті існуючі системи водіння автомобіля, навігаційні системи визначення координат наземних об’єктів, одержана математична модель автомобіля і приведена послідовність розрахунку вимірювача кутової швидкості в азимуті. За результатами роботи можна зробити такі висновки: - розробка систем автоматизованого і автоматичного водіння є однією з основних проблем створення автотранспортних засобів; - навігаційні системи типу GPS широко використовуються для визначення місця розташування і супроводження рухомих об'єктів; - різні фірми активно створюють нові GPS – пристрої, застосовувані на дорожніх машинах; - навігаційна апаратури споживачів, встановлювана на наземному рухомому об’єкті, обов’язково повинна містити датчик кутової швидкості повороту в азімуті. За такий датчик можна використовувати вібраційний гіроскоп. Таким чином, одержані результати свідчать про можливість створення системи управління руху транспортного засобу у відповідності до вимог завдання.
 • Документ
  Розробка математичної моделі роботи гідравлічного привода
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Чала, Ганна
  У роботі були вивчені питання, пов'язані з гідравлічними приводами, областями їх використання й обгрунтовуванням їх вибору. Для моделювання гідропривода була складена лініарізована модель і структурна схема гідропривода дросельного управління шляхом отримання математичних моделей усіх елементів, що входять в привод (гідроциліндр – золотниковий розподільник, гидропідсилювач із зворотним зв’язком). У програмному пакеті MatLab – Simulink була складена модель гідропривода дросельного управління, що слідкує, і проведено моделювання його роботи. У результаті моделювання динаміки гідропривода були одержані перехідні процеси для різних законів управління регулятора з метою забезпечення роботи привода в перехідному і сталому режимах із заданими показниками якості. Найкращі показники якості була забезпечені пропорційним регулятором з коефіцієнтом передачі kp=0,9533. Результати моделювання лінеаризованої моделі гідропривода, проведеного за допомогою системи MATLAB+Simulink, представлені на графіках і в таблиці. Одержані результати свідчать про можливість розробки гідравлічного привода, що слідкує, дросельного управління з характеристиками, відповідними всім вимогам технічного завдання.
 • Документ
  Модель оцінки якості передачі даних в мережах промислового інтернету речей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Ніщеретов, Дмитро
  Проведено аналіз проблеми оцінки якості передачі даних в мережах IIoT; проведено аналіз характеристик передачі даних в мережах IIoT, що впливають на якість передачі даних; проведено аналіз методів оцінки якості передачі даних в мережах IIoT; розроблено модель оцінки якості передачі даних в мережах IIoT з використанням нечітких множин; проведено аналіз основних функцій програмних засобів, які використовуються для розробки систем нечіткого висновку; обрано програмний засіб для реалізації системи нечіткого висновку оцінки якості передачі даних в мережах IIoT; наведені приклади оцінки якості передачі даних в мережах IIoT.
 • Документ
  Розробка цифрового електропривода робота
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Кузьмін, Микита
  У дипломній роботі була розроблена трьохконтурна система управління електроприводом робота з двигуном постійного струму. В процесі виконання дипломної роботи були вирішені такі питання: - вивчені системи управління і приводи роботів; - сформована математична модель електродвигателя; - побудована структурна схема ЕП в програмному пакеті MATLAB + Simulink; - синтезована система управління маніпулятором робота. В процесі дослідження отримані наступні результати: - найкращим законом управління для контура струму є пропорційно-інтегральний закон; - найкращим законом управління для контура швидкості є пропорционально-интегрально-дифференциальный закон; - найкращим законом управління для цифрового контура управління позиціонуванням є пропорційний закон. Таким чином, в результаті моделювання роботи цифрового електропривода з трьома контурами регулювання по струму, швидкості і позиціонуванню був забезпечений аперіодичний перехідний процес з показниками якості, що повністю відповідають технічному завданню.