Study of the influence of vacuum-arc coating on the wear-resistance of piston rings

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

The effect of a multilayer vacuum-arc nanostructured Ti-Mo-N coating, its application parameters on the wear resistance of piston rings is studied. The effect of the parameters of vacuum-arc deposition on the nanohardness is established.

Опис

Ключові слова

vacuum-ars settling, anohardness, wear-resistant, piston rings, покриття, нанотвердість, зносостійкість, поршневі кільця

Бібліографічний опис

Glushkova, D. Study of the influence of vacuum-arc coating on the wear-resistance of piston rings / Glushkova D. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 94. – С. 59–64.