Облік та аудит грошових коштів підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні вагомості належної організації методологічних та практичних аспектів обліку та аудиту грошових коштів підприємства, а також розробка шляхів з подальшого удосконалення обліку грошових коштів Предмет дослідження – теоретичні, методичні, організаційні аспекти обліку та аудиту грошових коштів. Об’єкт дослідження – система обліку та аудиту грошових коштів ТОВ «Кератекс». Розкрито економічну та правову сутність поняття «грошові кошти», розглянуто класифікацію грошових коштів, що забезпечує структуризацію та оцінку окремих видів цих активів, розкриті практичні аспекти ведення обліку та проведення аудиту грошових коштів ТОВ «Кератекс», визначено напрями удосконалення обліку грошових коштів підприємства з метою підвищення корисності облікової інформації для управління ліквідністю підприємства. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їхнє використання дає змогу забезпечити адекватність, структурованість та логічність відображення в обліку грошових коштів; підвищити достовірність, оперативність та релевантність інформації, що міститься у звітних формах; покращити якість інформації, що надається системою бухгалтерського обліку та аудиту для потреб управління.

Опис

Ключові слова

облік, аудит, грошові кошти, готівка, готівкові кошти, безготівкові розрахунки

Бібліографічний опис

Зінченко, К. О. Облік та аудит грошових коштів підприємства : кваліфікаційна робота … бакалавра : 071 Облік і оподаткування / Зінченко Катерина Олександрівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 76 с.