Моделювання мосту вантового типу та модальний аналіз

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Здійснено моделювання мосту вантового типу з огляду на різні варіанти спирання. Побудовані розрахункові моделі мосту дозволяють розглядати його як конструкцію з різними жорсткостями. Проведено серію розрахунків з власних коливань. Моделювання системи та проведення розрахунків власних форм здійснено за допомогою методу скінченних елементів. Під час автор дійшов висновків щодо підвищення надійності системи та визначив рекомендації щодо засобів зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод.

Опис

Ключові слова

міст, вібрація, власні форми, моделювання, метод cкінченних елементів, фундамент, bridge, vibration, own forms, modeling, finite element method, foundation

Бібліографічний опис

Красніков, С. В. Моделювання мосту вантового типу та модальний аналіз / Красніков С. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 97. – С. 122–130.

Зібрання