Спосiб виготовлення радiацiйно-безпечних шлаколужних в'яжучих на основi вiдвальних доменних шлакiв i лужних компонентiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб виготовлення радіаційно-безпечних шлаколужних в'яжучих на основі відвальних доменних шлаків і лужних компонентів шляхом розсіювання на фракції доменного шлаку, подрібнення і перемішування певної фракції шлаку і водного лужного компонента, який відрізняється тим, що виготовлення шлаколужних в'яжучих проводять з використанням у технологічному процесі подрібнених фракцій відвальних доменних шлаків із значним вмістом гідравлічно активних мінералів і низьким рівнем радіоактивності, затвором і перемішуванням шлакового компонента з 20 % розчином NaOH або 42,4 % розчином метасилікату натрію Na2O·nSiO2 або зі содолужним плавом як відходом виробництва.

Опис

Ключові слова

дорожньо-будiвельнi матерiали, екологiя

Бібліографічний опис

Пат. 92438 Україна, МКИ C09К 103/00 (2006.01). Спосiб виготовлення радiацiйно-безпечних шлаколужних в'яжучих на основi вiдвальних доменних шлакiв i лужних компонентiв / Хоботова Елiна Борисiвна, Калмикова Юлiя Сергiївна ; власники: Харків. нац. автомоб. - дорож. ун-т, Хоботова Елiна Борисiвна, Калмикова Юлiя Сергiївна. - N u 2014 03571 ; заявл. 07.04.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. N 15. - 4 с.

Зібрання