Оцінка ефективності інформаційної логістики підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ-ПАК». Мета роботи – розвиток теорії управління інформаційними потоками в рамках єдиного логістичного інформаційного простору і розробці методики оцінки ефективності побудови системи інформаційної логістики малих підприємств. Метод дослідження – методи економічного, системно-структурного, порівняльного, факторного та статистичного аналізу, принципи системного, комплексного і логістичного підходів, методи і моделі теорії логістики.. В роботі виявлено особливості розвитку логістики на малих підприємствах; досліджено і визначено значення інформаційної складової ресурсної логістики в діяльності малих підприємств; доповнено і конкретизувано понятійно-категоріальний апарат інформаційної логістики в сфері малого бізнесу; запропоновано і обґрунтувано класифікацію малих підприємств у значимих для інформаційної логістики ознаками; розроблено та апробовано методику вибору оптимального варіанта системи інформаційної логістики підприємства ТОВ «СМАРТ-ПАК» з позиції взаємодії логістичних потоків.

Опис

Ключові слова

мале підприємство, інформаційна логістика, єдиний інформаційний логістичний простір, система інформаційної логістики, бізнес-процеси

Бібліографічний опис

Егамбердієв, А. Оцінка ефективності інформаційної логістики підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Егамбердиєв Аббос. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 78 с.