Model of the automated system of details sorting

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Laassiri, Othmane. Model of the automated system of details sorting / Laassiri Othmane // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листоп. 2021 р. Секція 2 : Керування технічними об'єктами, робототехніка та мехатроніка : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2021. — С. 87—89.