Концепція забезпечення оптимального температурного стану двигунів і транспортних засобів в умовах експлуатації

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Грицук, І. В. Концепція забезпечення оптимального температурного стану двигунів і транспортних засобів в умовах експлуатації : автореф. дис. ... док. техн. наук / І. В. Грицук ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Х. : ХНАДУ, 2016. - 41 с.

Зібрання