Оцiнка ефективностi гальмування транспортних засобiв категорiї N1

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Для об’єктивності реконструкції дорожньо-транспортних пригод у роботі запропоновано вирішення проблеми підвищення точності оцінки ефективності гальмування транспортних засобів категорії N1, які обладнані антиблокувальною системою гальм. Застосовано методи математичної статистики та теорії ймовірностей. Доведено, що випадкова величина усталеного сповільнення автомобілів категорії N1 підпорядковується нормальному закону розподілу.

Опис

Ключові слова

транспорт, аварія, експертиза, гальмування, статистика, ефективність, оцінка, транспорт, авария, экспертиза, торможение, статистика, эффективность, оценка, transport, accident, examination, braking, statistics, efficiency, evaluation

Бібліографічний опис

Данець, С. В. Оцiнка ефективностi гальмування транспортних засобiв категорiї N1 / С. В. Данець, О. В. Сараєв // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: В. А. Богомолов (гл. ред.) и др. – Харьков, 2018. – Вып. 80. – С. 108–118.

Зібрання