Спосiб генерування високих амплiтуд змiнної синусоїдальної напруги в резонансному режимi

Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Спосіб резонансного посилення напруги полягає в генеруванні високих амплітуд змінної синусоїдальної напруги за допомогою резонансного трансформатора Тесла. Його розімкнуту вторинну обмотку навантажують зосередженою ємністю так, що їх з'єднання утворює послідовний резонансний контур, у реактивних елементах якого збуджується посилена синусоїдальна напруга.

Опис

Ключові слова

фiзика

Бібліографічний опис

Пат. 133471 Україна, МКИ МПК (2019.01) H03H 7/00 H02M 3/338 (2006.01). Спосiб генерування високих амплiтуд змiнної синусоїдальної напруги в резонансному режимi / Батигiн Юрiй Вiкторович, Сабокар Олег Сергiйович, Сєрiков Георгiй Сергiйович, Шиндерук Свiтлана Олександрiвна ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Батигiн Юрiй Вiкторович, Сєрiков Георгiй Сергiйович. - N u 2018 10651 ; заявл. 29.10.2018 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. N 7. - 4 с.

Зібрання