Розробка комп’ютерної технології виявлення витоків в мережах теплопостачання

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Дипломна робота присвячена питанню підвищення ефективності і швидкості локалізації витоків в теплоносії за рахунок розробки комп’ютерної технології виявлення витоків в мережі теплопостачання. Теплоенергетика займає основну частину українського ринку електроенергетики. Для забезпечення скорочення витрат на пошук аварій, та для модернізації систем керування, потрібно впровадити систему моніторингу аварій в диспетчерському управлінні, на прикладів вже існуючих систем розвинутих країн, що в подальшому стане основою для вирішення пошуку аварійно-дистанційних проблем трубопровідних систем постачання. Для досягнення мети були вирішені наступні задачі: проаналізовано основні методи пошуку витоків води в трубопроводі; розроблено інформаційна технологія синтезу системи виявлення витоків теплоносія (ВВТ) в мережах теплопостачання; проаналізовано існуючі датчики тиску води для системи ВВТ в мережах теплопостачання; розроблено комп’ютерна технологія синтезу системи виявлення витоків теплоносія; проведено вибір та обґрунтування моделей багатокритеріальної оцінки та оптимізації. Вказані моделі були покладені в основу комп’ютерної технології виявлення витоків в мережах теплопостачання, яка розглянута у третьому розділі.

Опис

Ключові слова

трубопровід, система, моніторинг, кореляційний метод, витік, датчик

Бібліографічний опис

Тихоненко, В. Д. Розробка комп’ютерної технології виявлення витоків в мережах теплопостачання : дипломна робота … бакалавра : 15 Автоматизація та приладобудування / Тихоненко Вадим Дмитрович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 48 с.