МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗЧЕПЛЕННЯМ

Анотація

Проаналізовано основні положення математичного моделювання робочих процесів, що відбувають під час увімкнення зчеплення. Запропоновано підхід, на основі якого можлива реалізація математичного моделювання роботи автоматичної системи керування зчепленням. Виконано імітаційне моделювання роботи автоматичної системи керування зчепленням.

Опис

Ключові слова

зчеплення, прискорення, привод зчеплення, система автоматичного регулювання, система автоматичного керування, робота зчеплення, сцепление, ускорение, привод сцепления, система автоматического регулирования, система автоматического управления, работа сцепления, the clutch, acceleration, the clutch drive, automatic control system, automatic control system, clutch work

Бібліографічний опис

Зібрання