Удосконалення діагностування електронних систем, що впливають на токсичність відпрацьованих газів автомобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Ціль дослідження – зниження токсичності відпрацьованих газів при роботі двигуна автомобіля шляхом діагностики електронних систем. Об’єкт дослідження – процес викиду відпрацьованих газів двигуна автомобіля в навколишнє середовище. Предмет дослідження – методи діагностики токсичності відпрацьованих газів двигуна автомобіля. Методи дослідження – аналіз нормативних документів, аналіз методів та способів діагностики відпрацьованих газів. Задачі дослідження: 1. Виконати аналіз нормативної документації за токсичністю відпрацьованих газів. 2. Виконати аналіз технічних параметрів роботи каталітичних нейтралізаторів 3. Виконати аналіз методів та способів діагностики відпрацьованих газів. У роботі розглянуті сучасні норми і стандарти токсичності відпрацьованих газів, а також методи і технології їх визначення, проаналізовані сучасні системи автомобіля, що призначені для зниження токсичності. Результати дипломної роботи можуть бути використані для удосконалення методики оцінки токсичності відпрацьованих газів сучасних автомобілів.

Опис

Ключові слова

АВТОМОБІЛЬ, ВІДПРАЦЬОВАНІ ГАЗИ, ТОКСИЧНІСТЬ, КАТАЛІТИЧНИЙ НЕЙТРАЛІЗАТОР, ДІАГНОСТИКА, ЕКОЛОГІЯ

Бібліографічний опис

Закорін, О. С. Удосконалення діагностування електронних систем, що впливають на токсичність відпрацьованих газів автомобілів : дипломна робота ... магістра : 274 Автомобільний транспорт / Закорін Олександр Сергійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 107 с.