Магістерські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 161
 • Документ
  Стратегія управління енергоспоживанням електромобілями зі збільшеним запасом ходу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Буряк, Микита Дмитрович
  Мета роботи - підвищення експлуатаційної ефективності електромобілів. Об'єкт дослідження - енергетичні процеси в тяговому електроприводі. Метод дослідження - схематичне моделювання основних енергетичних процесів в тяговому електроприводі електромобілів. Проведено аналіз основних проблем і визначення тенденцій проектно-технологічного розвитку електромобілів , з урахуванням питань підвищення експлуатаційних характеристик. При реалізації завдання моделювання основних процесів електромобілів були представлені методологічні інструменти проектування відповідних транспортних засобів: рівняння циклічного руху автомобілів; моделювання енергоємних накопичувачів енергоустановки; проведено дослідження та моделювання бортових електросилових накопичувачів.
 • Документ
  Удосконалення процесу діагностування системи зниження токсичності бензинового двигуна автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Зеленський, Кирило Денисович
  Мета дослідження – Підвищення ефективності процесів діагностування двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) з електронними системами керування. Об'єкт дослідження - електронна система керування двигуном, особисто система зниження токсичності. Предмет дослідження – параметри процесів, що відбуваються в системі керування й параметрі процесів зниження токсичності бензинового двигуна. У дипломної роботі для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання - аналіз засобів та методів вимірювання на дорозі , зокрема розгляд випробувальних циклів різних країн. Вибір вимірювального обладнання, був обраний мотор тестер KTS500. Автомобіль що був задіяний у експерименті – це Peugeot на якому був негерметичний клапан паливного системи вентиляції баку. Було розроблено де кілька кроків як провести вимірювання, спочатку електричної системи – дротів живлення та опору електромагнітній обмотці клапану. Потім перевірка тиску у лініях вентиляції.
 • Документ
  Удосконалення діагностування електронних систем, що впливають на токсичність відпрацьованих газів автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Закорін, Олександр Сергійович
  Ціль дослідження – зниження токсичності відпрацьованих газів при роботі двигуна автомобіля шляхом діагностики електронних систем. Об’єкт дослідження – процес викиду відпрацьованих газів двигуна автомобіля в навколишнє середовище. Предмет дослідження – методи діагностики токсичності відпрацьованих газів двигуна автомобіля. Методи дослідження – аналіз нормативних документів, аналіз методів та способів діагностики відпрацьованих газів. Задачі дослідження: 1. Виконати аналіз нормативної документації за токсичністю відпрацьованих газів. 2. Виконати аналіз технічних параметрів роботи каталітичних нейтралізаторів 3. Виконати аналіз методів та способів діагностики відпрацьованих газів. У роботі розглянуті сучасні норми і стандарти токсичності відпрацьованих газів, а також методи і технології їх визначення, проаналізовані сучасні системи автомобіля, що призначені для зниження токсичності. Результати дипломної роботи можуть бути використані для удосконалення методики оцінки токсичності відпрацьованих газів сучасних автомобілів.
 • Документ
  Удосконалення ремонту сучасних кузовів автомобіля з алюмінієвого сплаву
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Єрецький, Олександр Геннадійович
  Ціль дослідження – застосування сучасних технологій у ремонті полегшених кузовів автомобіля. Об’єкт дослідження – процес виготовлення та ремонту сучасного полегшеного кузову автомобіля. Предмет дослідження – технології виробництва та ремонту кузову автомобіля з алюмінію та композитів. Методи дослідження – аналіз виробничого обладнання, аналіз методів та способів виробництва кузову автомобіля та ремонту його деталей з алюмінію та композитів. Задачі дослідження: 1. Виконати ретроспективний аналіз виробництва кузова автомобіля. 2. Дослідити технологію виробництва легких кузовів автомобіля 3. Зробити аналіз методів та способів будови, експлуатації та ремонту легких кузовів автомобіля. 4. З’ясувати концепцію безпеки полегшених кузовів автомобілів.
 • Документ
  Оцінка впливу параметрів рульового керування транспортних засобів на динаміку розгону і гальмування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Яковенко, Владислав Володимирович
  Об’єкт дослідження – процес зміни параметрів рульового керування легкового автомобіля, що впливають на керованість у процесі розгону-гальмування. Мета дослідження – підвищення безпеки руху шляхом підвищення керованості легкових автомобілів в процесі експлуатації. Методи дослідження. У роботі використано теоретичні методи математичного моделювання, рішення і аналізу диференціальних рівнянь. Експериментальні методи дослідження включали імітаційні випробування автомобіля під час розгону та гальмування. У дипломній роботі було проведено аналіз науково-технічних рішень стосовно керованості під час розгону та гальмування автомобілів; дослідження факторів, що впливають на керованість легкових автомобілів під час розгону і гальмування, аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень. Розроблено методику експериментальних досліджень керованості під час розгону і гальмування легкових автомобілів.
 • Документ
  Удосконалення методики діагностування тягових властивостей легкових автомобілів з гідромеханічною трансмісією
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Важнічін, Олег Анатолійович
  Об’єкт дослідження – процес взаємодії автомобіля з роликовим стендом. Предмет дослідження – визначення взаємозв’язку між показниками розгону автомобіля та загальним технічним станом трансмісії і двигуна при проведенні динамічних випробувань на стенді з біговими барабанами. Мета роботи – удосконалення методів діагностування технічного стану автомобілів за рахунок розробки динамічного експрес-методу діагностування на стенді з біговими барабанами. Задачі: - провести аналіз конструкцій повнопривідних автомобілів; - виконати силовий аналіз взаємодії повнопривідного автомобіля з повноопорним стендом при тягових випробуваннях; - розробити математичну модель взаємодії автомобіля з гідромеханічною трансмісією зі стендом; - розробити динамічний метод діагностування протибуксовочної системи автомобіля на одноопорному стенді. Методи дослідження – у роботі використані теоретичні методи математичного моделювання, математичної статистики, регресійного аналізу, рішення і аналізу диференціальних рівнянь. Запропоновані методи стендової перевірки діагностичних параметрів розгону для легкових автомобілів, що представляють можливість своєчасно виявляти порушення технічного стану автомобілів, перевіряти результати регулювань, а також ремонтів і тюнінгу.
 • Документ
  Оцінка впливу зміни параметрів силового агрегату на динаміку розгону і гальмування транспортних засобів у процесі експлуатації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Тимчук, Владислав Сергійович
  Об’єкт дослідження – процес встановлення технічного стану силового агрегату транспортного засобу. Мета дослідження – оцінка впливу зміни параметрів силового агрегату на тягово-швидкісні характеристики сучасних легкових автомобілів закордонного виробництва. Методи дослідження. У роботі використано теоретичні методи математичного моделювання, рішення і аналізу лінійних рівнянь. Експериментальні методи дослідження включали імітаційні випробування силового агрегату автомобіля. У дипломній роботі було проведено аналіз науково-технічних рішень стосовно зміни динаміки трансмісії транспортних засобів у процесі експлуатації; дослідження факторів, що впливають на динаміку легкових автомобілів, аналіз результатів теоретичних досліджень. Розроблено методику імітаційних досліджень оцінки впливу зміни динаміки розгону і гальмування на тягово-швидкісні характеристики транспортного засобу.
 • Документ
  Удосконалення методики діагностування та ремонту кузовів легкових автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Трофименко, Данило Володимирович
  Об'єкт дослідження – процеси, що відбуваються при діагностуванні та ремонті кузовів легкових автомобілів. Мета роботи – вдосконалення технології ремонту кузовів легкових автомобілів. Методи дослідження – аналітичні та експериментальні. У роботі проаналізовано такі моменти: а) які ушкодження є на транспортному засобі; б) коли ушкодження утворилися – до події чи після; в) яка швидкість була у транспортного засобу перед подією. У роботі розглянуто обладнання для кузовного ремонту (стапелі для правки кузовів). Для повної оцінки вартості матеріальних збитків при пошкодженні транспортного засобу використано «Методику товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів». Розроблено алгоритм розрахунку підйомника для кузовного ремонту.
 • Документ
  Дослідження екологічної безпеки автомобіля та шляхів зменшення забруднення навколишнього середовища в процесі експлуатації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Суранов, Дмитро Романович
  В дипломній роботі було проведено аналіз впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище та людину. Визначені основні джерела компонентів що місяця у відпрацьованих газах автомобіля, їх вплив на людину. За математичною моделлю були виконані розрахунки та визначені теоретичні значення змісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах на прикладі автомобілю Škoda Octavia с бензиновим двигуном. Запропоновано проводити перевірку екологічної безпеки автомобіля на спеціалізованому діагностичному посту з допомогою сучасного 5-і компонентного газоаналізатора. В роботе запропонований типовій проект діагностичного відділення, якій може бути розміщеній на станції технічного обслуговування або в центрах з контролю технічного стану автомобілів. У відділені розташовано один пост та працює 4 робітника. Для цього відділення встановлено діагностичне обладнання, в тому разі з перевірки змісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Для імітації навантажувального режиму руху, що потрібно для визначення змісту NO, запропоновано стенд з біговими барабанами. Розроблені заходи з охорони праці на виробництві та проведено техніка-економічна оцінка доцільності створення зони діагностування
 • Документ
  Удосконалення постачання матеріальних ресурсів для технічного обслуговування і ремонту автомобілів на ПАТ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Супрун, Микита Васильович
  Мета роботи – підвищення ефективності виробництва розробкою і впровадженням системи матеріального забезпечення, адаптованої до умов роботи підприємства. Об’єкт дослідження – процес забезпечення ресурсами процесу технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Предмет дослідження – структурні та функціональні зв’язки структурних підрозділів підприємства в процесі забезпечення матеріальними ресурсами виробництва. В роботі здійснено детальний аналіз літературних джерел з проблеми забезпечення виробництва ТО і ремонту автомобілів ресурсами на підприємствах автомобільного транспорту.
 • Документ
  Удосконалення процесу діагностування автомобільних двигунів на СТО
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Стратілат, Богдан Федорович
  Мета дослідження – Аналіз існуючих систем впорскування палива, порівняння принцип роботи, порівняння способів діагностування і внесення пропозицій по діагностуванню систем впорскування палива автомобільного двигуна. Об’єкт дослідження – Системи впорскування палива автомобільного двигуна. Предмет дослідження – Характеристики і діагностичні параметри елементів керування бензиновим двигуном. В дипломній роботі розглянуто основні показники надійності. Зроблено аналіз конструкції різних систем впорскування палива, розглянуто декілька методів діагностування. Внесено пропозицію по застосуванню діагностичного комплексу, а також проведений порівняльний економічний розрахунок витрат на паливо в період терміну експлуатації.
 • Документ
  Удосконалення методів діагностування паливної системи бензинового двигуна легкового автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Стогній, Віталій Віталійович
  У дипломній роботі було розроблено технологію організації прибирально-мийних робіт легкових автомобілів на станції технічного обслуговування, розроблена технологія миття автомобіля передбачає проведення підготовчих операцій, а саме підготовка лінії до миття, заправлення робочими мийними розчинами та встановлення режиму миття, виконання основного миття – шасі і днища, бічних поверхонь, верху автомобіля, коліс і колісних дисків, надалі здійснення кінцевого ополіскування, проводення сушіння і нанесення на очищені поверхні воску. Проведено аналіз технічних засобів і способів миття автомобілів, серед яких надано перевагу струменевих мийним установкам. Вони є компактними, з невеликою металоємкістю, універсальні, не вимагають ручної праці, процес миття автомобіля проводиться досить швидко. В роботі розроблені заходи для поліпшення умов праці і побуту працівників під час миття автомобілів. Техніко-економічні розрахунки показали, що річна економія коштів складе 14000 грн., а додаткові капітальні вкладення окупляться за 2,7 роки.
 • Документ
  Інтеграція діагностичних даних з хмарними платформами для віддаленого технічного обслуговування
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Степашко, Іван Олегович
  Мета роботи - є розроблення та впровадження інтеграційного підходу, який базується на об'єднанні діагностичних даних з хмарними платформами та Інтернетом речей (IoT). Об’єкт дослідження - є визначення можливості інтеграції діагностичних даних в автомобільних системах з хмарними платформами та Інтернетом. Предмет дослідження. Програмно-апаратні методи та засоби інтеграції діагностичних даних, зокрема, їх передача та обробка в хмарних середовищах та IoT-засобах для забезпечення високоякісного та віддаленого технічного обслуговування автомобілів. Ця робота присвячена вивченню, розробці та оптимізації системи інтеграції діагностичних даних з хмарними платформами для впровадження віддаленого технічного обслуговування автомобільних систем. Результати цього дослідження не лише сприятимуть підвищенню ефективності та доступності технічного обслуговування автомобілів, але і визначать нові напрямки розвитку у сфері транспортної техніки та хмарних технологій
 • Документ
  Assessment of changes in the dynamic characteristics of vehicle braking
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Суіті, Яфід
  Об’єкт дослідження – процес зміни показників гальмівних властивостей легкового автомобіля в експлуатаційних умовах. Мета дослідження – підвищення безпеки руху шляхом підвищення динаміки гальмування легкових автомобілів в процесі експлуатації. Методи дослідження. У роботі використано теоретичні методи математичного моделювання, рішення і аналізу диференціальних рівнянь. Експериментальні методи дослідження включали імітаційні випробування автомобіля. У дипломній роботі було проведено аналіз науково-технічних рішень стосовно режимів гальмування і критеріїв оцінки гальмівної динаміки автомобілів; дослідження факторів, що впливають на гальмівну динаміку легкових автомобілів, аналіз результатів теоретичних досліджень під час гальмування автомобіля. Розроблено методику імітаційних досліджень гальмівної динаміки автомобіля.
 • Документ
  Удосконалення методу дослідження паливної економічності транспортних засобів працюючих на альтернативному паливі.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Соколенко, Роман Олексійович
  Метою роботи є удосконалення методу дослідження паливної економічності транспортних засобів переобладнаних для роботи на газовому паливі. Об’єктом дослідження є процес теплової підготовки двигуна транспортних засобів. Предметом дослідження дипломної роботи є показники паливної економічності транспортних засобів переобладнаних для роботи на газовому паливі. Методи дослідження: аналіз і перевірка розрахункових моделей. У першому розділі дипломної роботи виконано аналіз напрямів поліпшення паливної економічності транспортних засобів. Визначено вплив різних факторів і температур оточуючого середовища на паливну економічність і екологічні показники транспортних засобів. .У другому розділі виконано удосконалення методу дослідження паливної економічності транспортних засобів переобладнаних для роботи на газовому паливі. Третій розділ присвячений перевірки удосконаленого методу досліджень транспортного засобу, переобладнаним для роботи на газовому паливі з системою теплової підготовки.
 • Документ
  Оцінка динамічних властивостей автомобіля.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Соболь, Юрій Іванович
  Метою роботи є оцінка впливу характеристик взаємодії коліс з опорною поверхнею на експлуатаційні властивості автомобіля. Об’єктом дослідження є процес взаємодії коліс автомобіля з опорною поверхнею. Предметом дослідження є встановлення зв'язків між колесами автомобіля та опорною поверхнею. Методами дослідження є аналітичне дослідження процесу взаємодії коліс автомобіля з опорною поверхнею. Виконано аналіз взаємодії коліс однієї осі автомобіля з опорною поверхнею і розглянуто причини появи нерівномірності навантаження коліс однієї осі автомобіля. Зроблена цінка динамічних властивостей автомобілів при взаємодії з опорною поверхнею і визначено коефіцієнт опору бічному відведенню осі автомобіля. Визначено яким чином здійснюється забезпечення стабільності взаємодії коліс автомобіля з опорною поверхнею і обґрунтувано можливость спільної роботи антиблокувальної та протибуксувальних систем автомобілів.
 • Документ
  Дослідження впливу зміни працездатності й надійності світлової та сигнальної систем легкового автомобіля на безпеку руху
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Снігаренко, Данило Анатолійович
  Мета дослідження – дослідження причин зміни працездатності і надійності світлової та сигнальної систем легкового автомобіля. Об’єкт дослідження – система освітлення і сигналізація легкового автомобіля. Предмет дослідження – аналіз існуючих систем освітлення та їх методів діагностування. В дипломній роботі було розглянуто призначення і класифікація світлових приладів, міжнародна система позначень світлових приладів, фари головного освітлення. Був проведений аналіз світлорозподілу та світлових характеристик головного світла, також був запропонован удосконалений оптикофотоелектронний метод перевірки автомобільних фар за допомогою фото-камери. Зроблені висновки щодо працездатності фар та їх перевірки.
 • Документ
  Прогнозування залишкового ресурсу гібридної силової установки автомобіля
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Сізьков, Юрій Михайлович
  Метою дипломної роботи є дослідження методів прогнозування залишкового ресурсу гібридних силових установок з використанням штучного інтелекту. Об'єктом дослідження є процес визначення робочих характеристик функціональних систем гібридної силової установки автомобіля. Предметом дослідження є методи визначення ефективної роботоздатності гібридної силової установки на етапі експлуатації. В роботі наведено аналіз стану та перспективи розвитку гібридних силових установок транспортних засобів, а також теоретичне обґрунтування метода прогнозування залишкового ресурсу гібридної силової установки на підставі нейромережевої моделі.
 • Документ
  Дослідження розвитку автоматизованих систем діагностики для гібридних та електричних автомобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Шкрябко, Артем Вікторович
  Мета дослідження є підвищення ефективності діагностики функціональних систем гібридного та електромобіля шляхом впровадження штучних нейронних мереж в систему управління силовою установкою транспортного засобу. Об’єкт дослідження – гібридні та електричні автомобілі та їх електричні системи. Предмет дослідження – Розвиток та оптимізація автоматизованих систем діагностики для гібридних та електричних автомобілів. Результаті проведеного дослідження з'ясовано, що існуюча інфраструктура переживає нестачу можливостей виконувати завдання підтримки технічно-справного стану автопарку автомобілів з ГСУ. Найбільш значимі причини цього наступні: великі витрати на придбання дорогого діагностичного обладнання; відсутність кваліфікованих інженерів зі знаннями в області ГСУ; в рекомендованому заводом бюлетені на сервісне обслуговування не враховані важчі умови експлуатації в Україні.
 • Документ
  Дослідження акумулюючих систем електромобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Риженков, Артур Олександрович
  Мета дослідження – підвищення експлуатаційної надійності та заощадження коштів при простою в наслідок несправності акумулюючої системи електромобіля, шляхом проведення додаткових перевірочних дій, або заміни запчастин які не передбачено заміною при технічному обслуговуванні. Об'єкт дослідження – розробка системи урахування відмов акумулюючої системи електромобілів. Предмет дослідження – аналіз відмов і несправностей, які виникають, а також розробка методики оцінки технічного стану акумулюючої системи електромобіля. У даній роботі проведено аналіз відмов і несправностей, які виникають в акумулюючій системі електромобіля, на основі яких зроблений висновок, якщо проводити додаткові діагностичні операції та заміни запчастин не передбачених заводом виробником при технічному обслуговуванні (ТО), зменшиться ймовірність виходу зі строю електромобіля і тим самим можна уникнути його простою.